Prosaro EC

Διασυστηματικό Μυκητοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
60543 / 30-06-2016
Σύνθεση:

prothioconazole 125 g/L,

tebuconazole 125 g/L

Βοηθητικές ουσίες: 73,42 % β/β

Τύπος σκευάσματος:
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με βάση τις δραστικές ουσίες prothioconazole και tebuconazole. To PROSARO χαρακτηρίζεται από υψηλή αποτελεσματικότητα και ευρύ φάσμα δράσης εναντίον ασθενειών στις καλλιέργειες: σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, τριτικάλε, μπιζέλια, κτηνοτροφικά μπιζέλια, κουκιά και ελαιοκράμβη.

Το prothioconazole (υποομάδα triazolinthiones) και το tebuconazole (υποομάδα τριαζολών) είναι διασυστηματικά μυκητοκτόνα της ομάδας των DMIs και παρουσιάζουν προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρουν παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors- DMIs).

Το prothioconazole παρέχει προστασία πριν και μετά την μόλυνση του φυτού από το παθογόνο. Απορροφάται γρήγορα από τους ιστούς του φυτού και μετακινείται στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπέταλη διασυστηματική κίνηση) προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα.

Καλλιέργειες
Σιτάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σίκαλη, Τριτικάλε, Μπιζέλια, Κουκιά, Ελαιοκράμβη
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΣιτάριΩίδιο (Erysiphe graminis f. sp. tritici), Καστανή σκωρίαση (Puccinia recondita f. sp. tritici), Κίτρινη σκωρίαση (Puccinia striiformis, Puccinia striiformis f. sp. tritici), Σεπτορίωση (Septoria tritici, Septoria spp., Phaeosphaeria nodorum), Φουζαρίωση (Fusarium roseum, Fusarium spp., Monographella nivalis).100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα
Εφαρμογές από το στάδιο των 1-2 κόμβων μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 32-69).
2/2135
Κριθάρι

Ωίδιο (Erysiphe graminis f. sp. hordei), Καστανή σκωρίαση (Puccinia hordei), Κίτρινη σκωρίαση (Puccinia striiformis f. sp. hordei), Φουζαρίωση (Fusarium roseum, Monographella nivalis), Ελμινθοσπορίαση/Δικτυωτή κηλίδωση (Pyrenophora teres -anamorph.Drechslera teres), Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis)

100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από το στάδιο των 1-2 κόμβων μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 32-69). 2/2135
ΒρώμηΩίδιο (Erysiphe graminis f. sp. avenae), Σκωρίαση (Puccinia coronata f. sp. avenae), Φουζαρίωση (Fusarium roseum, Monographella nivalis), Σεπτορίωση (Leptosphaeria avenaria f. sp. triticea).  100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από το στάδιο των 1-2 κόμβων μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 32-69).2/2135
ΣίκαληΚαστανή σκωρίαση (Puccinia recondita f. sp. recondita), Ρυγχοσπορίωση (Rhynchosporium secalis), Φουζαρίωση (Fusarium roseum, Monographella nivalis)100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από το στάδιο των 1-2 κόμβων μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 32-69)2/2135
Τριτικάλε

Ωίδιο (Erysiphe graminis f. sp. tritici, Erysiphe graminis), Σεπτορίωση (Septoria tritici, Septoria spp., Phaeosphaeria nodorum), Φουζαρίωση (Fusarium roseum,

Monographella nivalis)
100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από το στάδιο των 1-2 κόμβων μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 32-69). 2/2135
ΜπιζέλιαΩίδιο (Erysiphe pisi), Ασκοχύτωση (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi)100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από την έναρξη μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 60-69)2/1435
Μπιζέλια ΚτηνοτροφικάΩίδιο (Erysiphe pisi), Σκωρίαση (Uromyces pisi), Ασκοχύτωση (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi)100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από την έναρξη μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 60-69)2/1435
ΚουκιάΣκωρίαση (Uromyces spp.), Ασκοχύτωση (Mycosphaerella pinodes, Ascochyta pisi)100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από την έναρξη μέχρι και το τέλος της ανθοφορίας (BBCH 60-69)2/1435
ΕλαιοκράμβηΩίδιο (Erysiphe cruciferarum), Σκληρωτινίαση (Sclerotinia sclerotiorum), Κυλινδροσπόριο (Cylindrosporium spp.)100 κ.εκ. σκ./στρ. με 20-40λτ ψεκ. υγρό/στρέμμαΕφαρμογές από το στάδιο όπου η ανθοταξία έχει εμφανιστεί πάνω από τα νεαρότερα φύλλα (BBCH 53) έως το στάδιο όπου το 50% των λοβών έχει το τελικό μέγεθος (BBCH 75).  Καλύτερη αποτελεσματικότητα εμφανίζεται όταν γίνεται εφαρμογή κατά την διάρκεια της ανθοφορίας (BBCH 60-69).  2/2856

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

 Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.


Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προιόντος και της συσκευασίας του:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Επιπλέον στοιχεία:
  • Αποφεύγετε την εφαρμογή του σκευάσματος σε περιπτώσεις που η καλλιέργεια βρίσκεται σε κατάσταση έντονης υδατικής καταπόνησης καθώς και σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας (15-17oC). Ιδιαίτερα αποφεύγετε την εφαρμογή σε σιτάρι που δεν έχει σπαρθεί καλά ή όταν το έδαφος είναι ξηρό.
  • Εάν η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας υπερβαίνει τους 25oC, εφαρμόστε το σκεύασμα νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.
Φυτοτοξικότητα:

Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (347 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Copyright © Bayer AG