Αλτερναρίωση

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Alternaria alternata

Συνώνυμα

Alternaria tenuis

Κοινά Ονόματα

Αλτερναρίωση

Βιολογία

Περιγραφή

Aσθένεια πολύ διαδεδομένη σε όλες τις βαμβακοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Εκτός από το βαμβάκι, το παθογόνο προσβάλλει πολλά είδη αυτοφυών και καλλιεργούμενων φυτών.

Βλάβη

Ο μύκητας προσβάλλει τις κοτυληδόνες, τα φύλλα, τα στελέχη, τα «καρύδια», ακόμη και τις ίνες του βαμβακιού. Προκαλεί κοκκινοκαστανές κηλιδώσεις με την μορφή ομόκεντρων κύκλων και στην συνέχεια ξηραίνονται. Στα φύλλα παρουσιάζονται επίσης τρύπες. Συνέπεια σοβαρής προσβολής είναι πρόωρη αποφύλλωση, πρόωρο άνοιγμα και πτώση των «καρυδιών».

Αιτία

Η ασθένεια οφείλεται στον μύκητα Alternaria alternata. Στα ανεπτυγμένα φυτά η ασθένεια εμφανίζεται συνήθως στα τέλη της βλαστικής περιόδου, εκτός αν νωρίτερα επικρατήσει υγρός και ψυχρός καιρός. Σοβαρές ζημιές (απώλεια παραγωγής, ποιοτική υποβάθμιση των ινών) προκαλούνται όταν τα φυτά είναι καχεκτικά και εξασθενημένα λόγω έλλειψης υγρασίας ή άλλων προσβολών (π.χ. από μυζητικά έντομα).

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Η καταπολέμηση των εντόμων και η διατήρηση της φυτείας σε καλή φυσιολογική κατάσταση είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της ασθένειας. Συμπληρωματικά συστήνεται παράχωμα των υπολειμμάτων της καλλιέργειας με βαθύ όργωμα.

Copyright © Bayer AG