Εξώασκος πυρηνοκάρπων

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Taphrina deformans, Taphrina pruni, Taphrina wiesneri, Τaphrina insititiae

Συνώνυμα

Poδακινιά, Nεκταρινιά, Aμυγδαλιά: Taphrina deformans συν. Exoascus deformans Δαμασκηνιά: Taphrina pruni Κερασιά: Taphrina wiesneri συν. Taphrina cerasi mΒερυκοκιά: Taphrina wiesneri, Taphrina armeniacae Koρομηλιά: Τaphrina insititiae

Κοινά Ονόματα

Εξώασκος πυρηνοκάρπων

Βιολογία

Περιγραφή

Οι ασθένειες αυτές είναι γνωστές και ως «καρουλιάσματα φύλλων», λόγω της χαρακτηριστικής παραμόρφωσης που υφίσταται το φύλλωμα των προσβεβλημένων δέντρων. Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η εξασθένηση των δέντρων, τα οποία γίνονται ευαίσθητα σε προσβολές ή άλλους εχθρούς και η μειωμένη παραγωγή.

Βλάβη

Στη ροδακινιά και την αμυγδαλιά ο εξώασκος αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρή και συχνή ασθένεια για τη χώρα μας. Προσβάλλονται τα πράσινα μέρη του δέντρου, κυρίως τα φύλλα, αλλά και οι τρυφεροί βλαστοί, οι νεαροί καρποί και τα άνθη. Στα φύλλα τα συμπτώματα εμφανίζονται νωρίς την άνοιξη, μόλις εκπτυχθούν από τους οφθαλμούς. Τα προσβεβλημένα φύλλα παρουσιάζουν ανώμαλη πάχυνση, κατσαρώνουν, παραμορφώνονται, παίρνοντας ένα χαρακτηριστικό κίτρινο ή κόκκινο χρώμα. Οι διογκωμένες περιοχές έχουν γκρίζα-αλευρώδη ή βελούδινη όψη, λόγω των καρποφοριών του παθογόνου. Τελικά προς το τέλος της άνοιξης γίνονται καστανά, μαραίνονται, ξηραίνονται και πέφτουν. Οι βλαστοί διογκώνονται, παραμορφώνονται, συστρέφονται και εμφανίζουν χλώρωση ή ερυθρωπό μεταχρωματισμό. Τα άνθη παραμορφώνονται και πέφτουν. Οι μικροί καρποί προσβάλλονται πιο σπάνια και παρουσιάζουν κιτρινοπράσινες ή κόκκινες διογκώσεις. Εάν προσβληθούν μικροί πέφτουν πρόωρα, ενώ στους μεγαλύτερους μειώνεται η εμπορική αξία. Στη δαμασκηνιά η ασθένεια προκαλεί παραμόρφωση των καρπών, οι οποίοι γίνονται μακρόστενοι, καστανοί, μαραίνονται και πέφτουν. Η επιφάνεια των καρπών καλύπτεται από ένα χαρακτηριστικό γκρίζο, αλευρώδες επίχρισμα (καρποφορίες του παθογόνου). Στην κερασιά η ασθένεια προκαλεί κατσάρωμα και παραμορφώσεις στα φύλλα και συμπτώματα βλαστομανίας (σκούπα της μάγισσας).

Αιτία

Η ασθένεια προκαλείται από μύκητες του γένους Taphrina. Ο μύκητας διαχειμάζει με τη μορφή σπορίων (βλαστοσπόρια) πάνω στα προσβεβλημένα δέντρα (οφθαλμούς, πτυχώσεις του φλοιού) ή φύλλα και αποτελούν τα μολύσματα της επόμενης άνοιξης. Με υγρό και βροχερό καιρό την άνοιξη τα σπόρια του μύκητα μεταφέρονται στα εκπτυσσόμενα φύλλα ή στα άλλα τρυφερά όργανα και τα μολύνουν. Η είσοδος του παθογόνου γίνεται με διάτρηση της εφυμενίδας ή από τα στομάτια. Αναπτύσσεται κάτω από την εφυμενίδα προκαλώντας υπερπλασία και υπερτροφία των κυττάρων, με αποτέλεσμα τον σχηματισμό των χαρακτηριστικών συμπτωμάτων. Η ασθένεια ευνοείται από χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή σχετική υγρασία.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται πολύ αποτελεσματικά με την εφαρμογή κατάλληλων μυκητοκτόνων κατά τη διάρκεια του ληθάργου των δέντρων, με σκοπό την καταστροφή των μολυσμάτων. Συμπληρωματικά συστήνονται ορισμένα καλλιεργητικά μέτρα, όπως αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων οργάνων, ενίσχυση των δέντρων με εφαρμογή αζωτούχου λίπανσης και περιοδικών αρδεύσεων.

Copyright © Bayer AG