Έλκος κλαδίσκων πυρηνοκάρπων ή Φουζίκοκο

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Fusicoccum amygdali

Συνώνυμα

συν. Phomopsis amygdali

Κοινά Ονόματα

Έλκος κλαδίσκων πυρηνοκάρπων ή Φουζίκοκο

Βιολογία

Περιγραφή

Η ασθένεια προσβάλλει την αμυγδαλιά και την ροδακινιά προκαλώντας ξηράνσεις κλαδίσκων.

Βλάβη

Τα τυπικά συμπτώματα της προσβολής παρατηρούνται στη βάση των ετησίων κλαδιών, με τη μορφή βυθισμένων καστανών ελκών. Επάνω στα έλκη εμφανίζονται πολυάριθμα μικρά μαύρα στίγματα (καρποφορίες του παθογόνου) και εκκρίνεται κόμμι. Αργότερα, οι προσβεβλημένοι κλάδοι μαραίνονται και ξηραίνονται. Στα χοντρά κλαδιά και τους βραχίονες, τα έλκη εμφανίζονται σε μεγάλη έκταση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωτικότητα ολόκληρου του δένδρου. Όταν οι μολύνσεις πραγματοποιούνται αργά το φθινόπωρο, τα συμπτώματα εκδηλώνονται στην επόμενη βλαστική περίοδο: οι οφθαλμοί δεν εκπτύσσονται ή εάν εκπτυχθούν παράγουν καχεκτικούς βλαστούς, ενώ τα άνθη ξηραίνονται. Στα φύλλα εμφανίζονται καστανές κηλίδες, στο κέντρο των οποίων διακρίνονται μικρά μαύρα στίγματα (καρποφορίες του μύκητα).

Αιτία

Η ασθένεια οφείλεται στον αδηλομύκητα Fusicoccum amygdali. Διαχειμάζει σαν μυκήλιο στα έλκη των κλαδίσκων ή στα προσβεβλημένα φύλλα. Εκεί σχηματίζει τις καρποφορίες (πυκνίδια) και τα σπόριά του (πυκνιδιοσπόρια), τα οποία ελευθερώνονται και διασπείρονται με το νερό. Οι μολύνσεις στους βλαστούς γίνονται από τις ουλές που μένουν όταν πέσουν τα φύλλα, από τα σκασίματα και τις μικροπληγές. Ο υγρός και βροχερός καιρός ευνοεί την πραγματοποίηση των μολύνσεων και την επέκταση της ασθένειας.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Το πρόγραμμα φυτοπροστασίας βασίζεται σε επεμβάσεις με κατάλληλα σκευάσματα, οι οποίες γίνονται το φθινόπωρο στην πτώση των φύλλων και την άνοιξη στην περίοδο έκπυξης των οφθαλμών. Επιπλέον θα πρέπει να αφαιρούνται και να καίγονται όλοι οι προσβεβλημένοι βλαστοί, έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι εστίες διαχείμασης του παθογόνου.

Copyright © Bayer AG