Καπνιά

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Capnodium oleae

Κοινά Ονόματα

Καπνιά

Βιολογία

Περιγραφή

Erysiphales

Βλάβη

Οι κλαδίσκοι, οι βλαστοί και τα φύλλα καλύπτονται από μαύρο στρώμα καπνιάς.

Αιτία

Η καπνιά αναπτύσσεται στα μελιτώδη εκκρίματα των κοκκοειδών και της ψύλλας της ελιάς.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Η καταπολέμηση των κοκκοειδών παρέχει προστασία στο δένδρο από την καπνιά.

Copyright © Bayer AG