Μαύρη κηλίδωση ή Αλτερναρίωση αχλαδιάς

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Alternaria alternata

Συνώνυμα

Αlternaria tenuis, Alternaria kikuchiana

Κοινά Ονόματα

Μαύρη κηλίδωση ή Αλτερναρίωση αχλαδιάς

Βιολογία

Περιγραφή

Αποτελεί μία από τις σοβαρές ασθένειες της αχλαδιάς.Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου καλλιεργούνται ευαίσθητες ποικιλίες (Abate Fetel,Passa Crassana,Conference,General Leclerc και Kaiser ). Προκαλεί φυλλόπτωση και ζημιές στους καρπούς προ- και μετασυλλεκτικά.

Βλάβη

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, τους νεαρούς βλαστούς και τους καρπούς.Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα,στα τέλη Απριλίου με αρχές Μαΐου. Στο έλασμα των φύλλων εμφανίζονται αρχικά μικρές, κυκλικές, καστανόμαυρες, νεκρωτικές κηλίδες, οι οποίες σιγά-σιγά μεγαλώνουν, συνενώνονται και καλύπτουν μεγάλο μέρος του ελάσματος.Συχνά εμφανίζουν συγκεντρικούς κύκλους, οι οποίοι περιβάλλονται από κίτρινη άλω.Σε έντονες προσβολές παρατηρούνται εκτεταμένες νεκρώσεις του ελάσματος και μεγάλη φυλλόπτωση, ιδίως κατά την περίοδο συγκομιδής. Παρόμοια συμπτώματα παρατηπούνται κατά μήκος των τρυφερών πράσινων βλαστών, με αποτέλεσμα να ξηραίνονται. Στους καρπούς η προσβολή εκδηλώνεται με το σχηματισμό κυκλικών, ελαφρά βυθισμένων κηλίδων, με χρώμα καστανό σκούρο και συγκεντρικούς κύκλους, οι οποίοι περιβάλλονται από κόκκινη άλω. Αρχικά αναπτύσσονται επιφανειακά, αλλά αργότερα εισχωρούν σε μεγάλο βάθος μέσα στη σάρκα. Σε κάθε καρπό υπάρχουν μία ή περισσότερες κηλίδες, οι οποίες συχνά συνενώνονται και καλύπτουν μεγάλο μέρος της επιφάνειάς του. Η κηλίδωση του καρπού αρχίζει να εμφανίζεται συνήθως τον Ιούνιο και συνεχίζεται και μετά τη συγκομιδή. Οι μολυσμένοι καρποί είναι δυνατό να εμφανίσουν σοβαρή ζημια και μετασυλλεκτικά.

Αιτία

Η ασθένεια της μαύρης κηλίδωσης της αχλαδιάς φαίνεται ότι οφείλεται σε έναν παθότυπο του αδηλομύκητα Alternaria alternata, o oποίος προσβάλλει μόνο την αχλαδιά με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης τοξίνης που παράγει (Ak-toxin). Η είσοδος του παθογόνου στα φύλλα και στους καρπούς διευκολύνεται πολύ από την ύπαρξη πληγών, αλλά μπορεί να γίνει και μέσω των στοματίων ή με απευθείας διάτρηση.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Στις ευαίσθητες ποικιλίες, η ασθένεια αντιμετωπίζεται πολύ αποτελεσματικά με προληπτικούς ψεκασμούς κάλυψης με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Συμπληρωματικά, πρέπει να λαμβάνονται διάφορα καλλιεργητικά μέτρα, όπως παράχωμα των φύλλων στο έδαφος, καταστροφή των προσβεβλημένων καρπών και περιορισμός της υγρασίας. Επίσης, τα δέντρα θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή θρεπτική κατάσταση.

Copyright © Bayer AG