Σεπτορίωση αχλαδιάς

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Mycosphaerella pyri

Συνώνυμα

Mycoshpaerella sentina, Septoria pyricola

Κοινά Ονόματα

Σεπτορίωση αχλαδιάς

Βιολογία

Περιγραφή

Η ασθένεια αυτή έχει παρατηρηθεί σχεδόν σε όλες τις περιοχές της χώρας μας όπου καλλιεργείται αχλαδιά. Προκαλεί αποφύλλωση και υποβαθμίζει την ποιότητα των καρπών. Ιδιαίτερα σημαντικές ζημιές προκαλεί στα φυτώρια και σε ορισμένες ευαίσθητες ποικιλίες, όπως είναι τα τσακώνικα (Κρυστάλλι ).

Αγενής μορφή: Septoria pyricola

Βλάβη

Η ασθένεια προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και πιο σπάνια τους μίσχους και τους καρπούς. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα στα φύλλα είναι οι μικρές, καστανόχρωμες, ακανόνιστου σχήματος κηλίδες, οι οποίες σιγά-σιγά εξελίσσονται σε τεφρόλευκες περιοχές με ερυθροκαστανή ζώνη. Στο κέντρο της κηλίδας διακρίνονται πολυάριθμα στίγματα, οι καρποφορίες του μύκητα. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα αργά την άνοιξη. Με βροχερό και υγρό καιρό η ασθένεια εξαπλώνεται στα νέα φύλλα, στους μίσχους και στους καρπούς. Σε έντονη προσβολή τα προσβλημένα φύλλα πέφτουν πρόωρα.

Αιτία

Η ασθένεια προκαλείται από τον ασκομύκητα Mycosphaerella pyri με ατελή μορφή τον Septoria pyricola ( Αδηλομύκητας ). Η τέλεια μορφή του μύκητα (σαπροφυτική φάση ) σχηματίζεται το φθινόπωρο στα νεκρά πεσμένα φύλλα, όπου και διαχειμάζει. Την άνοιξη τα σπόρια του μύκητα (ασκοσπόρια) ελευθερώνονται και μολύνουν τα νεοεκπτυσσόμενα φύλλα (πρωτογενής μόλυνση).Στη συνέχεια, από τις κηλίδες που αναπτύσσονται στα φύλλα (παρασιτική φάση-ατελής μορφή του μύκητα ) γίνονται οι δευτερογενείς μολύνσεις. Ο υγρός και σχετικά θερμός καιρός ευνοεί την επέκταση και διάδοση της ασθένειας.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Σε έντονες προσβολές συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα. Συνήθως όμως επεμβάσεις που γίνονται για φουζικλάδιο προστατεύουν τα δέντρα και από τη σεπτορίωση. Επιπλέον, συνίσταται τα πεσμένα φύλλα να παραχώνονται στο έδαφος έτσι ώστε να μην συνιστούν πηγές μόλυνσης.

Copyright © Bayer AG