Σήψη «καρυδιών»

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Phytophthora parasitica

Κοινά Ονόματα

Σήψη «καρυδιών»

Βιολογία

Περιγραφή

Η ασθένεια αυτή παρουσιάστηκε πρόσφατα στη χώρα μας, το 1993 σε σοβαρή μορφή στη Θεσσαλία (περιοχή Καρδίτσας) και στον Bόλο, ενώ έχει αναφερθεί και παλαιότερα στις ΗΠΑ.

Βλάβη

Στα πράσινα «καρύδια» προκαλείται μαύρη μαλακή σήψη, που προχωρά προς το άκρο τους και καταλήγει σε ξήρανση και σχίσιμό τους. Η σήψη προχωρά και στο εσωτερικό του «καρυδιού», ενώ οι προσβεβλημένοι ιστοί καλύπτονται από υπόλευκη εξάνθιση (μυκήλιο και καρποφορίες του παθογόνου).

Αιτία

Η ασθένεια αποδίδεται σε προσβολή από τον μύκητα Phytophthora parasitica. Υπερβολική υγρασία στο έδαφος ή στην επιφάνεια των «καρυδιών» ευνοεί την εκδήλωση της ασθένειας.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα που να στοχεύουν στην καλή στράγγιση των χωραφιών και τον αερισμό των φυτών.

Copyright © Bayer AG