Σηψιρριζία από σκληρωτίαση

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Corticium rolfsii

Συνώνυμα

Athelia rolfsii, Pellicularia rolfsii, ατελής μορφή: Sclerotium rolfsii

Κοινά Ονόματα

Σηψιρριζία από σκληρωτίαση

Βιολογία

Περιγραφή

H ασθένεια προκαλεί περιστασιακά σοβαρές ζημιές σε αρδευόμενα χωράφια και μπορεί να εξελιχθεί έντονα μέσα στα σιλό.

Βλάβη

Προκαλείται μαρασμός του φυλλώματος και σήψη της ρίζας, η οποία επικαλύπτεται με ένα πυκνό άσπρο πλέγμα μυκηλίου μέχρι το λαιμό.

Αιτία

Την ασθένεια προκαλεί σε ήδη εξασθενημένα τεύτλα ο παθογόνος μύκητας εδάφους Sclerotium rolfsii (ατελής μορφή). Η τέλεια μορφή του, ο βασιδιομύκητας Corticium rolfsii, σχηματίζεται σπάνια και γι αυτό δεν παίζει ρόλο στη βιολογία του και τον κύκλο της ασθένειας. Τα τεύτλα προσβάλλονται αργά μέσα στην καλλιεργητική περίοδο. Η ασθένεια ευνοείται από υπερβολική υγρασία και συνθήκες ασφυξίας στο έδαφος. Ο μύκητας αναπτύσσει άσπρο πολύ πυκνό μυκήλιο στην επιφάνεια της ρίζας, η οποία σαπίζει σιγά-σιγά μέχρι την καρδιά. Στην επιφάνεια του μυκηλίου εμφανίζονται άσπρα σφαιρικά σωματίδια που προοδευτικά σκουραίνουν. Πρόκειται για τα σκληρώτια, όργανα ανθεκτικά που διασφαλίζουν τον πολλαπλασιασμό του μύκητα και τη διατήρησή του στο έδαφος. Τα μολύσματα (σκληρώτια, μυκήλιο) διασκορπίζονται μέσα στον ίδιο αγρό ή σε άλλους γειτονικούς, με τα καλλιεργητικά εργαλεία και το νερό της βροχής και του ποτίσματος.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Συστήνεται να γίνεται απολύμανση του εδάφους με κατάλληλα απολυμαντικά. Τα προσβεβλημένα φυτά θα πρέπει να απομακρύνονται μαζί με ολόκληρο το ριζικό τους σύστημα και να καταστρέφονται με τη φωτιά. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται μακρόχρονη αμειψισπορά με φυτά (π.χ. σιτηρά), τα οποία δεν προσβάλλονται από το παθογόνο και να λαμβάνονται μέτρα καλής αποστράγγισης του αγρού.

Copyright © Bayer AG