Βακτηριακή σήψη του στελέχους του αραβοσίτου

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Erwinia dissolvens

Κοινά Ονόματα

Βακτηριακή σήψη του στελέχους του αραβοσίτου

Βιολογία

Περιγραφή

Βλάβη

H προσβολή εμφανίζεται σε νεαρά και ανεπτυγμένα φυτά με τη μορφή αποχρωματισμένης κηλίδας στο λαιμό του φυτού, η οποία εξελίσσεται σε υγρή σήψη εντοπισμένη στο ίδιο μεσογονάτιο της αρχικής προσβολής. Αποτέλεσμα της προσβολής είναι η αύξηση της τάσεως του στελέχους να σπάει στο λαιμό.

Αιτία

Η ασθένεια οφείλεται στο βακτήριο Erwinia dissolvens. Τα βακτήρια εισχωρούν στο στέλεχος μέσα από τα στομάτια, φακίδια ή τυχόν πληγές. Οι προσβολές ευνοούνται σε υγρά εδάφη και υψηλές θερμοκρασίες του αέρα. Έχουν τη δυνατότητα να διατηρούνται σε φυτικά υπολείμματα επί σειρά ετών.

Έλεγχος

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιέργειας

Αν και η ασθένεια σπάνια δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι η αμειψισπορά με άλλα φυτά, επειδή ο αραβόσιτος είναι ίσως ο μοναδικός ξενιστής του βακτηρίου.

Copyright © Bayer AG