Οι ποικιλίες Fibermax, καταξιωμένες για πολλά χρόνια στην Ελληνική αγορά, είναι το μέτρο σύγκρισης όσον αφορά την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας

Βαμβάκι

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer προσφέρει μία μεγάλη σειρά από δυνατά εμπορικά σήματα ποικιλιών βαμβακιού - FiberMax®, Stoneville®, AFD® και Surpass®, προσαρμοσμένες στις περιοχές του πλανήτη που καλλιεργείται βαμβάκι και οι οποίες είναι αναπόσπαστα συστατικά της αειφόρου παραγωγής αυτού.
Ιδιαίτερα οι ποικιλίες βαμβακιού FiberMax® που διατίθενται στις Η.Π.Α, Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία, Μεξικό και Βραζιλία, έχουν δημιουργήσει εντελώς νέες ευκαιρίες στους παραγωγούς που ενδιαφέρονται για μεγιστοποίηση τόσο της παραγωγής όσο και της ποιότητας της ίνας.

Ενότητες

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG