Πειραματισμός

Σκοπός του πειραματισμού

Ο Τομέας Επιστήμης Γεωργίας της Bayer πραγματοποιεί κάθε χρόνο πειραματικά αγρού. Μέσω αυτού του ετήσιου πειραματισμού, που αποτελεί μέρος του παγκόσμιου σχεδιασμού της εταιρίας, δοκιμάζονται οι νέες ποικιλίες βαμβακιού που προκύπτουν από το παγκόσμιο πρόγραμμα βελτίωσής της. Στόχος της δοκιμής αυτής είναι η αναζήτηση νέων ποικιλιών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά που θα ανταποκρίνονται στις τοπικές καλλιεργητικές συνθήκες και θα επιφέρουν αυξημένο εισόδημα για τον Έλληνα βαμβακοπαραγωγό.

Για το λόγο αυτό, τα πειράματα αγρού λαμβάνουν χώρα στις σημαντικότερες περιοχές καλλιέργειας βαμβακιού στη χώρα μας με τη συνεργασία τοπικών παραγωγών βαμβακιού και αποσκοπούν μέσω της άμεσης σύγκρισης των νέων ποικιλιών βαμβακιού και των ποικιλιών που ήδη έχει αναπτύξει στην Ελλάδα η Bayer, να προκριθούν οι ποικιλίες με ανώτερα χαρακτηριστικά των υπαρχόντων, ώστε να αναπτυχθούν στο άμεσο μέλλον.

Η υπεύθυνη ομάδα για την ανάπτυξη των νέων ποικιλιών βαμβακιού της Bayer αξιολογεί την απόδοση των νέων ποικιλιών με βάση μια κλίμακα κριτηρίων τα οποία ανταποκρίνονται όχι μόνο στις απαιτήσεις του παραγωγού βαμβακιού για υψηλές αποδόσεις αλλά και στην σύγχρονη απαίτηση της παγκόσμιας κλωστοϋφαντουργίας για παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού ανώτερης ποιότητας.

Με στόχο λοιπόν την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών οι νέες ποικιλίες βαμβακιού που θα επιλεγούν για να προσφερθούν στους Έλληνες παραγωγούς βαμβακιού θα πρέπει να ικανοποιούν κριτήρια που για τον μεν παραγωγό αφορούν:

 • την υψηλή παραγωγή σε σύσπορο
 • την ανεκτικότητα σε συνθήκες stress
 • την αντοχή στην αδρομύκωση αλλά και σε ασθένειες φυλλώματος
 • τη δυνατότητα για εύκολη διαχείριση από τον παραγωγό
 • την επίτευξη άριστης μηχανικής συγκομιδής
 • την ολοκλήρωση του βιολογικού τους κύκλου μέσα στα όρια των επικρατούντων κλιματικών συνθηκών της χώρας

ενώ για τη βιομηχανία βαμβακιού αφορούν

 • την υψηλή απόδοση σε ίνα
 • την υψηλή αντοχή της ίνας
 • το μεγάλο μήκος της ίνας
 • την ομοιομορφία της ίνας
 • την απουσία neps

Είδη πειραματικών αγρών

Τα κύρια είδη των πειραματικών αγρών που εγκαθίστανται κάθε χρόνο στη χώρα μας είναι δύο τύπων:

Τύπος Intermediate

Αυτός ο τύπος πειραμάτων αποτελεί μέρος του προκαταρκτικού σχεδιασμού ανάπτυξης των νέων ποικιλιών FiberMax. Έτσι μέσω ενός τριετούς ελέγχου των νέων ποικιλιών που έχουν δημιουργηθεί από τους γενετιστές του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer, προκρίνονται οι ποικιλίες που θα αποτελέσουν την εξέλιξη των ήδη διαθέσιμων στους παραγωγούς ποικιλιών FiberMax.

Για την διεξαγωγή του κάθε πειράματος Intermediate δεσμεύεται μία έκταση σχεδόν 2,5 στρεμμάτων. Οι ποικιλίες που εγκαθίστανται είναι συνήθως 10-12, από τις οποίες οι 6-8 είναι οι νέες ποικιλίες FiberMax που θα «κριθούν» αν θα αποτελέσουν το νέο γενετικό υλικό που θα προσφερθεί στους παραγωγούς ή θα απορριφθούν. Οι υπόλοιπες ποικιλίες είναι αποκλειστικά εμπορικές ποικιλίες βαμβακιού FiberMax, δηλαδή ποικιλίες που είναι εγκεκριμένες από τις εγχώριες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και οι οποίες έχουν την άδεια να χορηγούνται στους παραγωγούς βαμβακιού και οι οποίες αποτελούν τους «μάρτυρες» σύγκρισης.

Η σπορά του πειραματικού αγρού γίνεται με το χέρι σε γραμμές των δέκα μέτρων με τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών να είναι 96 εκ. Κάθε ποικιλία σπέρνεται σε 4 επαναλήψεις με το συνολικό αριθμό των γραμμών της κάθε μία από αυτές να φτάνει τις 16 και με την κάθε ποικιλία να καλύπτει μια έκταση περίπου των 600 τ.μ.

Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου περαμάτων είναι ότι οι ποικιλίες αφήνονται να αναπτυχθούν «ελεύθερα» χωρίς την χρήση σκευασμάτων ανάσχεσης της βλάστησης ώστε να διαπιστωθεί η ικανότητα στην εύκολη διαχείριση τους από τον παραγωγό. Άλλα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν η απόδοση σε σύσπορο, η απόδοση σε ίνα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας, η αντοχή στην αδρομύκωση και σε διάφορες μυκητολογικές προσβολές.

Τύπος Strip

Στα πειράματα τύπου Strip χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εμπορικές ποικιλίες βαμβακιού FiberMax, δηλαδή ποικιλίες που είναι εγκεκριμένες από τις εγχώριες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. Στην ουσία τα πειράματα τύπου Strip αποτελούν τη συνέχεια των Preliminary μια και χρησιμοποιούνται ποικιλίες που αναδείχθηκαν από τον τριετή πειραματικό έλεγχο των τελευταίων.

Η συνηθισμένη πρακτική είναι να εγκαθίστανται με μηχανική σπορά 5 - 7 ποικιλίες FiberMax σε κάθε πειραματικό αγρό του οποίου η έκταση είναι συνήθως 20 στρέμματα. Οι αποστάσεις των γραμμών είναι 96 εκ. και η πυκνότητα σποράς περίπου τα 16-18 φυτά/μέτρο. Οι ποικιλίες σπέρνονται σε 4 επαναλήψεις η κάθε μία, με το συνολικό αριθμό των γραμμών της καθεμιάς από αυτές να φτάνει τις 16 και με την κάθε ποικιλία να καλύπτει μια έκταση περίπου των 2,5 στρεμμάτων.

Η βασική διαφορά των πειραμάτων αυτών σε σχέση με τα Preliminary είναι ότι στα πειράματα Strip οι συνθήκες καλλιέργειας είναι πανομοιότυπες με τις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο παραγωγός βαμβακιού. Οι καλλιεργητικές εργασίες είναι μηχανοποιημένες και εφαρμόζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες που παρουσιάζουν οι δοκιμαζόμενες ποικιλίες.

Κυρίως στόχος των πειραμάτων Strip, μέσω της προσπάθειας για μεγιστοποίηση της παραγωγής, είναι η σύγκριση των ποικιλιών FiberMax με γνώμονα το δυναμικό απόδοσης τους και ο έλεγχος της αντίδρασης της κάθε ποικιλίας στο τοπικό περιβάλλον, πάντα υπό ρεαλιστικές παραμέτρους παραγωγής.

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG