Η διεθνής τεχνογνωσία του Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer στους σπόρους ελαιοκράμβης, τώρα στην Ελληνική αγορά

Ελαιοκράμβη

Η καλλιέργεια της ελαιοκράμβης για την Bayer

 Στην Ευρώπη  σήμερα τα υβρίδια ελαιοκράμβης αντικαθιστούν όλο και περισσότερο τις παραδοσιακές ποικιλίες ανοιχτής επικονίασης, λόγω των υψηλότερων αποδόσεων στη συγκομιδή, αλλά και την γενικότερη ανταπόδοση οφέλους στον παραγωγό από τη χρήση υβριδίων. Η Bayer, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες προκλήσεις των διαφορετικών συνθηκών καλλιέργειας στην Ευρώπη, έχει επενδύσει σημαντικά σε υποδομές και σε χαρτοφυλάκιο για την ελαιοκράμβη. Εξαιτίας της πολύ καλής προϊοντικής γραμμής υβριδίων,  που αναπτύσσονται μέσα από έρευνα και βελτίωση, καθώς και των υποδομών σποροπαραγωγής σε πολλές χώρες, η Bayer προσφέρει υβρίδια ελαιοκράμβης υψηλών αποδόσεων, για να καλύψουν τις ανάγκες των παραγωγών σε όλην την Ευρώπη.

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG