Τετάρτη, 20 Ιουλίου,2016

H Bayer σχολιάζει την απάντηση της Monsanto στην αυξημένη προσφορά

Η Bayer δήλωσε σήμερα δυσαρεστημένη με την απόφαση της Monsanto να απορρίψει την αυξημένη προσφορά

Η Bayer δήλωσε σήμερα δυσαρεστημένη με την απόφαση της Monsanto να απορρίψει την αυξημένη προσφορά στα 125 δολάρια ΗΠΑ, μετρητοίς ανά μετοχή, η οποία αντιπροσωπεύει πριμοδότηση της τάξης του 40 % πάνω από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Monsanto στις 9 Μαΐου 2016. Η προσφορά αυτή αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τους μετόχους της Monsanto με άμεση και σταθερή αξία εάν ληφθεί υπόψιν η μειωμένη απόδοση της εταιρείας, που οδήγησε σε μείωση των μεσοπρόθεσμων οικονομικών προβλέψεων.

Η Bayer επιβεβαίωσε ότι η προσφορά της παράσχει επαρκείς εγγυήσεις και δε θα απαιτηθεί κάποια περαιτέρω χρηματοδοτική προϋπόθεση. Επιπρόσθετα, η Bayer προσέφερε επιπλέον το ποσό των 1,5 δις δολάρια ΗΠΑ, ως τέλος μη επίτευξης έγκρισης από τις αρχές ανταγωνισμού, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της σε ένα επιτυχές κλείσιμο συμφωνίας.

Η Bayer προσβλέπει στη συνέχιση του διαλόγου με τη Monsanto με κατάλληλες συμβατικές  δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας που θα επιτρέπουν την πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες.

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG