Πιστοποίηση Fibermax

Το νέο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» (Certified Sustainable FiberMax) θέλει να αναδείξει το βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο παραγωγής.

Το πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» αποτελεί την εξέλιξη του προγράμματος «Πιστοποίηση FiberMax» που η CropScience εφαρμόζει σε σημαντικές χώρες παραγωγής βαμβακιού όπως οι Η.Π.Α, η Βραζιλία, η Ελλάδα και η Τουρκία, φιλοδοξώντας να αυξήσει περαιτέρω την προστιθέμενη αξία του τελικού προϊόντος.

Μάθετε περισσότερα στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.certifiedfibermax.gr/
The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

The Knowledge Resource for Farmers, Scientists and Agro Consultants

Copyright © Bayer AG