Αναζητήστε τις ολοκληρωμένες λύσεις που προτείνει η Bayer, είτε βάσει της καλλιέργειας που σας ενδιαφέρει είτε βάσει του εχθρού, της ασθένειας ή του ζιζανίου που δημιουγεί το πρόβλημα!


Εχθροί/Ασθένειες/Ζιζάνια

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τους εχθρούς και τις ασθένειες των καλλιεργειών, και πώς μπορείτε να τους αντιμετωπίσετε με τα προϊόντα μας. » περισσότερα

Copyright © Bayer AG