Pacifica Plus

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό Ζιζανιοκτόνο

Αριθμός έγκρισης:
70137 / 27.10.2015
Σύνθεση:

Δραστικές ουσίες:    amidosulfuron 5% β/β,

                             iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/β,

                             mesosulfuron-methyl 3% β/β

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 9% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 90,07% β/β
Τύπος σκευάσματος:
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.  Το Pacifica Plus είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών.  Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.  Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μεριστωματικοί ιστοί των ζιζανίων.  Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται.  Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
Καλλιέργειες
Σίκαλη, Σιτάρι, Τριτικάλε
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Σιτάρι Χειμερινό (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε.
Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια.

50 γρ. σκ./στρέμμα (max) + προσθήκη 100 ml/στρ. Biopower.  Με 20-40 λτ. ψεκ. υγρού/στρέμμα.

Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν:

α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και

β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 6 φύλλων.

1-

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Pacifica Plus σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Pacifica Plus συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών
Συσκευασία:
Φιάλη 500γρ Χ 10 σε χ/β, Φιάλη 1 κιλού Χ 10 σε χ/β, Δοχείο 3 κιλών Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:
Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμ. (45 PSI).
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
Παρατηρήσεις:
Ευαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 30 γρ./στρ.): Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Κοινή πόα (Poa annua), Τραχεία λιβαδοπόα (Poa trivialis)

ŸΕυαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 50 γρ./στρ.): Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum), Arrhenatherum elatius (εναέρια μέρη), Βρόμος (Bromus sp., Bromus hordeaceus), Αγριοβρώμη (Avena spp., Avena fatua), Φάλαρη (Phalaris spp.), Στελλάρια (Stellaria media, Stellaria spp.), Κεράστιο (Cerastium arvense), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla), Αγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Arenaria serpyllifolia

ŸΕυαίσθητα ζιζάνια (στη δόση 30-50 γρ./στρ.): Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)

ŸΜετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Μυοσώτις (Myosotis arvensis), Kοινός αγριοπανσές (Viola spp.), Βερονίκη (Veronica arvensis)

Επιπλέον στοιχεία:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ή ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ:

• Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε τεύτλα, ελαιοκράμβη και μπιζέλια.

• Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή.  Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή, μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας ή παγετός πριν ή μετά την εφαρμογή.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Pacifica Plus, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:

- Με ή χωρίς όργωμα: Ανοιξιάτικο σιτάρι.

- Εφόσον εφαρμόστηκαν 30 γρ. σκευάσματος /στρέμμα και μετά από όργωμα: Ανοιξιάτικο κριθάρι ή αραβόσιτος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

Μετά την εφαρμογή του Pacifica Plus, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: βρώμη, ζαχαρότευτλα, μαλακό και σκληρό σιτάρι, κουκιά, λινάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, μπιζέλι, πατάτα, σίκαλη, σόγια, σόργο, ηλίανθος και τριτικάλε.  Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών.  Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 48 ώρες μετά την εφαρμογή.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (388 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Έντυπο Προϊόντος
» Download (1001 KB)
Copyright © Bayer AG