Musketeer

Ζιζανιοκτόνο για τον προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικό έλεγχo αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην ελιά.

Αριθμός έγκρισης:
70154 / 19-04-2016
Σύνθεση:
Δραστική ουσία: diflufenican 15% β/ο, iodosulfuron-methyl-sodium 1% β/ο,

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 5 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 83,76 % β/β

Τύπος σκευάσματος:
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Ζιζανιοκτόνο για τον προφυτρωτικό ή νωρίς μεταφυτρωτικό έλεγχο αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στην ελιά.

Το iodosulfuron-methyl-sodium είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού.  Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.

Το diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Τα πιο γρήγορα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μετά από την προφυτρωτική εφαρμογή στα νεαρά ζιζάνια. Το κόκκινοπορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται

από την έλλειψη των καροτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται. Το diflufenican απορροφάται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.

Καλλιέργειες
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
ΕλιάΕτήσια πλατύφυλλα και αγρωστώδη ζιζάνια100 κ.εκ. σκ./στρ.  με 20-50 λτ. ψεκ. υγρό/στρ.
Προφυτρωτικά και νωρίς μεταφυτρωτικά των ζιζανίων.114

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 1λίτρου Χ 12 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός στο έδαφος, προφυτρωτικά ή νωρίς μετά το φύτρωμα των ζιζανίων, με ακροφύσια τύπου σκούπας. Να μη γίνεται εφαρμογή πάνω σε πεσμένους καρπούς που προορίζονται για συλλογή.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
Παρατηρήσεις:
ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides), Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), Ανθεμίδα (Anthemis arvensis), Καλεντούλα (Calendula arvensis), Λουβουδιά (Chenopodium album), Βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis), Κόνυζα (Conyza spp.), Βελονίδα

(Erodium cicutarium), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κολλητσίδα (Galium spp.), Κοινό ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), Μολόχα (Malva spp.), Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Στύφνος (Solanum nigrum), Στελλάρια (Stellaria media), Diplotaxis spp

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ

Μεγάλη αγριοβρώμη (Avena sterilis), Αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum), Λεπτή ήρα (Lolium rigidum)

Επιπλέον στοιχεία:
Καθαρισμος ψεκαστικων μηχανηματων

Αδειάστε τελείως τον εξοπλισμό, αποσυναρμολογήστε τα φίλτρα των ακροφυσίων και καθαρίστε με νερό. Γεμίστε το ψεκαστικό κατά το 10% της χωρητικότητάς του με νερό, και βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα.

Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού ή αλλιώς απορρίψτε τα με ασφάλεια. Επαναλάβετε την διαδικασία ξεπλένοντας καλά. Ελέγξτε ξανά τα ακροφύσια και τα φίλτρα για τυχόν υπολείμματα και καθαρίστε τα καλά αν είναι απαραίτητο.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Να μην εισέρχονται οι εργάτες προτού στεγνώσει η ψεκασμένη περιοχή 

 

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (375 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Έντυπο Προϊόντος
» Download (2.6 MB)
Copyright © Bayer AG