HEROLD TRIO

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και κριθάρι.

Αριθμός έγκρισης:
70360/ 18-11-2019
Σύνθεση:

Δραστική ουσία: diflufenican 17,1% β/o, flufenacet 17,1% β/o, metribuzin 6,4% β/o

Βοηθητικές ουσίες: 63,67% β/β

Τύπος σκευάσματος:

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και κριθάρι.  Περιέχει 3 δραστικές ουσίες με διαφορετικούς μηχανισμός δράσης μεταξύ τους.

Το diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρώνν ζιζανίων.  Τα πιο γρήγορα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μετά από την προφυτρωτική εφαρμογή στα νεαρά ζιζάνια.  Το κόκκινο-πορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται από την έλλειψη των καροτενοειδών.  Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται.

Το flufenacet είναι εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων.  Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται.

Το diflufenican και το flufenacet απορροφούνται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.

Το metribuzin είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο (υποομάδα triazinones) και σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ της φωτοσύνθεση.  Το metribuzin προσλαμβάνεται από τη ρίζα και το φύλλωμα των ζιζανίων και παρουσιάζει ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου.  Τα συμπτώματα είναι κιτρίνισμα  και τελικά νέκρωση των φύλλων.

Καλλιέργειες
Κριθάρι, Σιτάρι
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Χειμερινά σιτηρά: Σιτάρι σκληρό, Σιτάρι μαλακό, Κριθάρι

Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*

*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια: Aλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Βερόνικα (Veronica hederaefolia), Ήρα (Lolium sp.), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis), Κολλητσίδα μεγάλη (Gallium aparine), Παπαρούνα (Papaver rhoeas)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Ήρα λεπτή (Lolium rigidum), Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum)

70 κ.εκ. / στρέμμα με 10-30 λτ ψεκ. υγρό/ στρέμμα.Πρώιμη μεταφυτρωτική εφαρμογή από την εμφάνιση του 1ου πραγματικού φύλλου έως το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 10-13). 1Μη εφαρμόσιμο

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
-
Συσκευασία:
Φιάλη 1λίτρου Χ 12 σε χ/β , Δοχείο 3 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας και πίεση μεγαλύτερη από 3 ατμ.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.  Διατηρήστε την ανάδευση σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής, ακόμη και κατά τα διαλείμματα.

Επιπλέον στοιχεία:

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας Ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ή να αποκλειστεί:

 • Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Herold Trio σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους.Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Herold Trio συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.
 • Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:
 • Ψεκαστέ σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο
 • Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες.Τηρείστε τις ορθές πρακτικές εφαρμογής έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός λεπτών σταγονιδίων.
 • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμγοή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή.
 • Να μην εφαρμόζετε εάν τις επόμενες 2 ημέρες μετά την εφαρμογή αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις ύψους ίσου ή μεγαλύτερου από 15 χιλιοστά.
 • Να μην γίνεται κυλίνδρισμα ή σβάρνισμα του εδάφους πριν ή μετά την εφαρμογή.
 • Εφαρμόζετε το προϊόν σε καλλιέργειες σε καλή βλαστική κατάσταση.Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες λόγω υπερβολικής υγρασίας ή ξηρασίας, προσβολής από ασθένειες ή εχθρούς ή κακής εγκατάστασης της καλλιέργειας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

 • ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ:

  Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία εφαρμόστηκε το Herold Trio, στο ίδιο χωράφι μπορεί να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

 • Μετά από τουλάχιστον 2 μήνες: μπιζέλι.
 • Μετά από τουλάχιστον 3 μήνες: ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικο σιτάρι (μαλακό και σκληρό).
 • Μετά από τουλάχιστον 4 μήνες: μηδική ή αραβόσιτος εφόσον προηγηθεί όργωμα ή βρώμη, σόγια, λινάρι, φασόλι.
 • Μετά από τουλάχιστον 5 μήνες: ζαχαρότευτλα ή ηλίανθος εφόσον προηγηθεί προηγηθεί όργωμα ή πατάτα, σόργο.

  Δεν συστήνεται η σπορά της ανοιξιάτικης ελαιοκράμβης.

 • ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

  Μετά την εφαρμογή του Herold Trio, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες:

 • Μηδική, χειμερινό σκληρό σιτάρι, φασόλι, λινάρι, βρώμη, μπιζέλι, ανοιξιάτικο κριθάρι, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος και χειμερινή ελαιοκράμβη.

  Σε κάθε περίπτωη, η επιφανειακή άροση και η ανάμιξη του ανώτερου στρώματος του εδάφους θα πρέπει να γίνει πριν από τη σπορά ή τη φύτευση των ακόλουθων καλλιεργειών.

 • ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:

Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

Φυτοτοξικότητα:

Δεv είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Ευαίσθητες καλλιεργούμενες ποικιλίες: Etincelle, Cervoise, Opal, Miradoux, Akamar. Συνιστάται να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.

Διαχείρηση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει diflufenican που ανήκει στην ομάδα F1 κατά HFRAC, flufenacet που ανήκει στην ομάδα Κ3 κατά HFRAC και metribuzin που ανήκει στην ομάδα C1 κατά HFRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (404 KB)
Ετικέτα
» Download (3.3 MB)
Copyright © Bayer AG