ATLANTIS OD

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό), ανοιξιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.

Αριθμός έγκρισης:
70152/30-03-2016
Σύνθεση:

Δραστική ουσία: iodosulfuron-methyl-sodium 2 g/L mesosulfuron-methyl 10 g/L

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyrdiethyl 30 g/L

Βοηθητικές ουσίες: 98,69 % β/β

Τύπος σκευάσματος:

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)


Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε χειμερινό σιτάρι (σκληρό και μαλακό), ανοιξιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.

Το Atlatis OD είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μεριστωμτικοί ιστοί των ζιζανίων. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει και τα πρώτα συμπτώματα αρχίζουν να εμφανίζονται. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.


Καλλιέργειες
Σιτάρι, Σίκαλη, Τριτικάλε
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Ανοιξιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό)*Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια

100 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 20-40 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

* Δεν συνιστάται η χρήση Biopower στο ανοιξιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό), τη σίκαλη και το τριτικάλε


Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο έναρξης του αδερφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 5 φύλλων.
1Όλες οι καλλιέργειες: --
Σίκαλη*, Τριτικάλε*Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια

150 κ.εκ. σκ./στρέμμα με 20-40 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα

* Δεν συνιστάται η χρήση Biopower στο ανοιξιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό), τη σίκαλη και το τριτικάλε

Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο έναρξης του αδερφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 5 φύλλων.
1Όλες οι καλλιέργειες: --
Χειμωνιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό)Αγρωστώδη και Πλατύφυλλα ζιζάνια150* κ.εκ. σκ./στρέμμα με 20-40 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα
Μεταφυτρωτική εφαρμογή όταν α) η καλλιέργεια είναι στο στάδιο έναρξης του αδερφώματος έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου και β) όταν τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο των 3 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος και/ή τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4 έως 5 φύλλων.
1Όλες οι καλλιέργειες: --

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
Δεν συνιστάται η εφαρμογή του Atlantis OD σε συνδυασμό με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Atlantis OD συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.
Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β, Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση.

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και την ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

Παρατηρήσεις:
  • Ευαίσθητα ζιζάνια

Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Arrhenatherum elatius (εναέρια μέρη), Αγριοβρώμη (Avena spp.), Βρόμος (Bromus hordeaceus), Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum), Φάλαρη (Phalaris spp.), Κοινή πόα (Poa annua), Τραχεία λιβαδοπόα (Poa trivialis), Χαμομήλι (Matricaria spp.), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), Άγριοσινάπι (Sinapis arvensis), Στελλάρια (Stellaria media)

  • Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια

Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine), Παπαρούνα (Papaver rhoeas)

Επιπλέον στοιχεία:

Καθαρισμος ψεκαστικων μηχανηματων

Να πραγματοποιείτε πολύ προσεκτικό καθαρισμό των ψεκαστικών μηχανημάτων αμέσως μετά την εφαρμογή του Atlantis OD. Μη χρησιμοποιήσετε τα ψεκαστικά μηχανήματα για άλλο προϊόν αν δεν τα ξεπλύνετε σχολαστικά σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

  1. Aραιώστε το ψεκαστικό διάλυμα που έχει απομείνει τουλάχιστον κατά 5 φορές και ψεκάστε το στην ίδια καλλιέργεια ή σε άλλη που έχει εφαρμοστεί το προϊόν (σε αψέκαστη ζώνη ή σε τμήμα του αγρού όπου δεν έχει εφαρμοσθεί η μέγιστη συνιστώμενη δόση).
  2. Γεμίστε το βυτίο με καθαρό νερό, κυκλοφορείστε το μέσα από όλα τα μέρη του ψεκαστικού και αδειάστε τελείως.
  3. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με καθαρό νερό και προσθέστε 0,5 λίτρα από διάλυμα οικιακής αμμωνίας περιεκτικότητας έως 6% για κάθε 100 λίτρα νερού. Βάλτε σε λειτουργία τον αναδευτήρα και αφήστε το διάλυμα να κυκλοφορήσει σε όλο το ψεκαστικό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Αδειάστε το βυτίο και επαναλάβετε τη διαδικασία. Στην συνέχεια αδειάστε το τελείως.
  4. Ξεπλύντε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με καθαρό νερό.
  5. Αφαιρέστε φίλτρα και μπέκ και ξεπλύντε τα ξεχωριστά σε δοχείο που περιέχει το διάλυμα καθαρισμού που αναφέρεται στο σημείο 2 στην ίδια συγκέντρωση και στη συνέχεια ξεπλύντε με καθαρό νερό.
 

Μη ρίχνετε ποτέ τα νερά του καθαρισμού σε αποχετεύσεις ή επιφανειακά νερά ούτε κοντά σε πηγάδια ή άλλους υδάτινους πόρους ή άλλες καλλιέργειες ή εδάφη τα οποία πρόκειται να καλλιεργηθούν με άλλες καλλιέργειες.

 

Το Atlantis OD μπορεί να εφαρμοστεί μόνο του ή σε ανάμιξη με Biopower σε χειμερινό σιτάρι (μαλακό και σκληρό). Στην τελευταία περίπτωση, πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες:

- για Ανεμόχορτο, Κοινή πόα 90 κ.εκ Atlantis OD + 100 ml Biopower

- για Αλεπονουρά 90 -150 κ.εκ Atlantis OD + 100 ml Biopower

- για Ηρα, Αγριοβρώμη, Βρόμο, Φάλαρη , 150 κ.εκ Atlantis OD + 100 ml Biopower

 

* Δεν συνιστάται η χρήση Biopower στο ανοιξιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό), τη σίκαλη και το τριτικάλε

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας Ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ή να αποκλειστεί:

  • Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής είναι θερμοκρασία 5oC και σχετική υγρασία πάνω από 60%.
  • Προφυλάξεις για τις παρακείμενες καλλιέργειες:

- Ψεκάστε σε ήρεμες καιρικές συνθήκες και χωρίς άνεμο.

- Κατά την εφαρμογή αποφύγετε τη διασπορά του ψεκαστικού υγρού σε γειτονικές καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε καλλιέργεια φασολιού. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε συσκευή μείωσης της διασποράς (ακροφύσια μειωμένης διασποράς). Τηρείστε τις ορθές πρακτικές εφαρμογής έτσι ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός λεπτών σταγονιδίων.

  • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν έντονες βροχοπτώσεις πριν την εφαρμογή ή μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.

 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ:

- Σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το Atlantis OD σε 150 κ.εκ./ στρέμμα, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί μετά από 6 εβδομάδες:

- Χωρίς όργωμα: Ανοιξιάτικο μαλακό σιτάρι.

- Με όργωμα: Ανοιξιάτικο μαλακό και σκληρό σιτάρι, ανοιξιάτικο κριθάρι, σόργο, πατάτα ή αραβόσιτος.

Και στην περίπτωση της εφαρμογής Atlantis OD σε 0,9 κ.εκ./ στρέμμα, είναι δυνατή η φύτευση των ακόλουθων καλλιεργειών (με καθυστέρηση 6  βδομάδων μεταξύ του ψεκασμού και της επαναφύτευσης):

- Με άροση: ανοιξιάτικο κριθάρι, καλαμπόκι, πατάτα.

- Σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

Μετά την εφαρμογή του Atlantis OD, στο πλαίσιο της αμειψισποράς μπορούν να σπαρθούν οι ακόλουθες καλλιέργειες με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών: μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, κτηνοτροφικό μπιζέλι, αραβόσιτος, ζαχαρότευτλα, ηλίανθος, πατάτα, λινάρι και αντίδι.

Επίσης, μπορεί να σπαρθεί ελαιοκράμβη (σπορά κατά την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου) εφόσον προηγηθεί άροση ή όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστών. Σε περίπτωση ξηρού έτους συνιστάται να προηγηθεί βαθύ όργωμα του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 20 εκατοστών.

 

- Της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Να μην εισέρχονται οι εργάτες στην ψεκασμένη περιοχή για 24 ώρες μετά την

εφαρμογή.Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Να λαμβάνεται υπόψη ότι πιθανά συμπτώματα φυτοτοξικότητας μπορεί να εμφανιστούν στο χειμωνιάτικο σιτάρι (σκληρό και μαλακό), στη σίκαλη και στο τριτικάλε, όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των τριών πραγματικών φύλλων μέχρι την έναρξη του αδερφώματος (BBCH 13-20).

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (378 KB)
Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (373 KB)
Copyright © Bayer AG