Sekator OD

Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι.

Αριθμός έγκρισης:
70021/28-01-2013
Σύνθεση:
amidosulfuron 10,6 % β/ο & iodosulfuron-methyl-sodium 2,5 % β/ο

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 25 % β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 64,36 % β/β

Τύπος σκευάσματος:

Ελαιώδες εναιώρημα (OD)


Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό απο τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται. Η πλήρης νέκρωσή τους επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
Καλλιέργειες
Σιτάρι
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)Πλατύφυλλα ζιζάνια.
15 κ.εκ./στρέμμα (max) με 20-30λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
Μεταφυτρωτικός ψεκασμός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-6 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος.
160

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συσκευασία:
Φιάλη 150 κ.εκ Χ 20 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων.


Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό.  Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά.  Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.

 


Παρατηρήσεις:

1) Ευαίσθητα ζιζάνια:

ανθέμιδα (Anthemis sp.), κολλητσίδα μεγαλόκαρπη (Galium aparine), κολλιτσίδα μικρόκαρπη (Galium spurium), χαμομήλι (Matricaria chamomila), σινάπι άγριο (Sinapis arvensis), σινάπι ήμερο (Sinapis alba), μπιφόρα (Bifora radicans), βερόνικα (Veronica hederaefolia), ραπανίδα (Raphanus raphanistrum), αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum), αναγαλίδα (Anagalis arvensis), καλεντούλα (νεκρολούλουδο) (Calendula arvensis), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), σισύμπριο (Sisibrium irio), στελλάρια (Stellaria media), δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), παπαρούνα (Papaver rhoeas)*, μυρώνι (Scandix pecten-veneris)*, πολυκόμπι (Polygonum aviculare)*.

*Τα ζιζάνια αυτά είναι ευαίσθητα όταν ψεκαστούν όχι αργότερα από το στάδιο των 4 φύλλων.

 


Επιπλέον στοιχεία:

  • Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10°C) υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30°C, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας.
  •  Η δράση του Sekator OD δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό.
  • Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας

  • Το Sekator OD εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό). Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι’ αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.

  • Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος (40 ημέρες μετά την εφαρμογή) ή σιτάρι (15 ημέρες μετά), αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά την συγκομιδή του σιταριού μπορούν να σπαρούν χειμερινή ελαιοκράμβη και χειμερινά σιτηρά (τουλάχιστον 120 ημέρες μετά) ενώ ζαχαρότευτλα, μηδική και ηλίανθος την επόμενη άνοιξη, αφού προηγηθεί βαθιά άροση.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: H είσοδος για μηχανική εργασία στον αγρό όπου έχει εφαρμοστεί το Sekator OD συνιστάται να είναι 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αρχίστε το καθάρισμα του μηχανήματος αμέσως στο χωράφι. Ελέγξτε και καθαρίστε τα ακροφύσια και τα φίλτρα. Πολύ σημαντικό είναι να καθαριστεί το πρώτο φίλτρο μετά το δοχείο του ψεκαστικού, αλλά και τα υπόλοιπα φίλτρα του μηχανήματος. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού στο 10% της χωρητικότητάς του με καθαρό νερό, και καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τους σωλήνες πολύ καλά.  Ψεκάστε τα απόνερα σε αψέκαστο σημείο του χωραφιού. Επαναλάβετε το τελευταίο βήμα. 

 


Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (362 KB)
Ετικέτα
» Download (3.2 MB)
Copyright © Bayer AG