Puma Gold

Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε

Αριθμός έγκρισης:
7971/21-06-2012
Σύνθεση:
fenoxaprop-P-ethyl 64 g/L, iodosulfuron-methyl-sodium 8 g/L

Αντιφυτοτοξικός παράγοντας: mefenpyr-diethyl 24 g/L

Βοηθ. ουσίες: 92,26% β/β

Τύπος σκευάσματος:
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Κατηγορία και τρόπος δράσης:
Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό), σίκαλη και τριτικάλε.

Το fenoxaprop-P-ethyl ανήκει στη χημική ομάδα phenoxypropionates και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο καρβοξυλάση του ακετυλοσυνένζυμου Α και τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων.  Το fenoxaprop-P-ethyl δρα αποκλειστικά μέσω του φυλλώματος των ζιζανίων και δεν έχει καμία δράση στο έδαφος.  Απορροφάται από τα φύλλα και προκαλεί την άμεση ανάσχεση της ανάπτυξης των ζιζανίων και τελικά τη νέκρωσή τους.

Το iodosulfuron-methyl-sodium ανήκει στη χημική ομάδα των σουλφονυλουριών και δρα στη βιοσύνθεση της ομάδας του πυροσταφυλικού (ALS inhibitors).  Τα ορατά συμπτώματα της δράσης του iodosulfuron-methyl-sodium είναι η διακοπή της ανάπτυξης των ζιζανίων τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του Puma Gold EC και η εμφάνιση χλωρωτικών κηλίδων, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η νέκρωση του βλαστού.  Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή.  Το iodosulfuron-methyl-sodium κινείται διασυστηματικά μέσω των αγγείων του ηθμού και του ξύλου και δρα κυρίως μέσω του φυλλώματος των ζιζανίων.

Καλλιέργειες
Σίκαλη, Σιτάρι, Τριτικάλε
ΚαλλιέργειαΣτόχοςΔόσηΤρόπος εφαρμογήςΜΑΕPHI
Σιτάρι (σκληρό και μαλακό), Σίκαλη, Τριτικάλε.Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.
125 κ.εκ./στρέμμα ή 100 κ.εκ./στρέμμα με προσθήκη 100 κ.εκ./στρέμμα Biopower. Με 30 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα.
Μεταφυτρωτικός ψεκασμός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια.Μία (1) ανά έτος για εφαρμογές τέλος χειμώνα-άνοιξη (BBCH 20-32 δηλαδή από έναρξη αδερφώματος της καλλιέργειας μέχρι το στάδιο των δύο κόμβων). Μία (1) ανά τρία (3) έτη για εφαρμογές φθινοπώρου-χειμώνα (BBCH 13-19 δηλαδή από το ξεδίπλωμα του τρίτου πραγματικού φύλλου έως πριν την έναρξη αδερφώματος της καλλιέργειας).-

ΜΑΕ - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών

PHI - Τελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή

Συμβατότητα:
Να μη συνδυάζεται με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους.  Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και Puma Gold EC συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.
Συσκευασία:
Φιάλη 1 λίτρου Χ 12 σε χ/β, Δοχείο 5 λίτρων Χ 4 σε χ/β
Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος.


Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:
Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύετε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνετε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας καλά. Προσθέτετε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας πάντα καλά.
Παρατηρήσεις:
ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ:

Αγρωστώδη: Αγριοβρώμες (Avena sp.), Ήρα πολύανθη (Lolium multiflorum), Φάλαρη (Phalaris sp.), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti), Πόα (Poa annua).

Πλατύφυλλα: Παπαρούνα (Papaver rhoeas), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis), Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Gallium aparine), Αγριοπανσές (Viola arvensis), Στελλάρια (Stellaria media), Φουμάρια (Fumaria officinalis), Χαμομήλι (Matricaria chamomila), Λάμιο (Lamium sp.), Γεράνιο (Geranium sp.), Μυοσώτις (Myosotis arvensis), Αλχεμίλα (Alchemilla sp.).

 

Επιπλέον στοιχεία:

  • Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή.  Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας.
  • Κατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε κριθάρι (μονόστιχο και παλύστιχο), βρώμη, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα και αρακά.
  • Η εφαρμογή όλων των δραστικών ουσιών με παρόμοιο τρόπο δράσης με το iodosulfuron-methyl-sodium (ALS inhibitors όπως ακόμα οι δραστικές ουσίες flupyrsulfuron, mesosulfuron , propoxycarbazone, sulfosulfuron, pyroxsulame κλπ) πρέπει να περιορίζεται σε μία ανά καλλιεργητική περίοδο.

 

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά μόνο με σιτάρι, σίκαλη ή τριτικάλε και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, μπορεί να σπαρθεί μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, αρακάς, ζαχαρότευτλα, τριφύλλι (σπορά μετά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου), πατάτα, ηλίανθος, αραβόσιτος και αντίδι (σπορά την άνοιξη του επόμενου έτους) με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστά.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του Puma Gold EC.

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στο σιτάρι, τη σίκαλη και το τριτικάλε.  Είναι φυτοτοξικό στα υπόλοιπα σιτηρά (κριθάρι μονόστιχο και πολύστιχο, βρώμη).

Προσοχή!

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Downloads

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
» Download (183 KB)
Ετικέτα
» Download (3.1 MB)
Copyright © Bayer AG