Υπεύθυνη Διαχείριση Προϊόντων

Product Stewardship
Product Stewardship

Υπεύθυνη Διαχείριση Προϊόντων στη Bayer

Product Stewardship στη Bayer είναι η υπεύθυνη και ηθική διαχείριση ενός Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, από την ανακάλυψή του μέχρι την τελική χρήση του και ακόμη πιο πέρα. Η υπεύθυνη και ηθική διαχείριση προϊόντων έχει δυο στόχους:

α) να μειώσει τους πιθανούς κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον
β) να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την χρήση του προϊόντος

Στη Bayer, η υπεύθυνη και ηθική διαχείριση των προϊόντων μας είναι πολύ σημαντική. Σημαίνει το να δραστηριοποιούμαστε επιχειρηματικά,  με προοδευτική σκέψη, επιδεικνύοντας Κοινωνική Ευθύνη και μέγιστη παραγωγικότητα πόρων.
Η Bayer είναι αφοσιωμένη στην υπεύθυνη και ηθική διαχείριση των προϊόντων της και δεσμεύεται από αυτήν.
Γι’αυτό έχει ενημερώσει όλους τους εργαζομένους της ως προς τις αρχές που οφείλουν να διέπουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  
Οι αρχές αυτές συνοψίζονται ως εξής:

-Έρευνα σύμφωνα με τις ισχύουσες επιστημονικές διαδικασίες
-Πώληση προϊόντων μόνο μετά την έγκρισή του 
-Σαφείς οδηγίες στις συσκευασίες των προϊόντων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
-Ανάπτυξη νέων μορφών σκευασμάτων με ευνοϊκά τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά χαρακτηριστικά  και ταυτόχρονα υποστήριξη φιλικότερων μεθόδων εφαρμογής
-Εκπαίδευση
-Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας  με την πλέον επίκαιρη πληροφόρηση σε όλους τους εμπλεκομένους
-Παραγωγική διαδικασία τηρώντας  τις αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές της Bayer  και ταυτόχρονα  σύμφωνα με τις αρχές ασφάλειας, προστασίας της υγείας των εργαζομένων, προστασίας του περιβάλλοντος, με ορθολογική διαχείριση πόρων και σεβασμό στις τοπικές κοινωνίες.
-Συσκευασία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση στην αγορά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
-Παροχή τεχνικής πληροφόρησης και προώθηση στην αγορά εγκεκριμένων μόνο προϊόντων και χρήσεων
-Αναζήτηση αξιόπιστων συνεργατών που διαχειρίζονται τα προϊόντα της με τον ίδιο υπεύθυνο και ηθικό τρόπο
-Υποστήριξη μόνο της υπεύθυνης και ορθής χρήσης των προϊόντων της , σύμφωνα με την ισχύουσα έγκριση
-Λήψη μέτρων για πρόληψη δυσμενών εξωτερικών συμβάντων και τήρηση συστήματος αναφοράς και διαχείρισης στην περίπτωση τυχαίου συμβάντος

 Πέραν αυτών όμως στη  Bayer :
• στο πλαίσιο ανάπτυξης και τοποθέτησης των προϊόντων μας στην αγορά, λαμβάνουμε υπόψη και συστήνουμε προς εφαρμογή οδηγίες διαχείρισης ανθεκτικότητας για να διατηρήσουμε την αποτελεσματικότητα των προϊόντων μας
• παρακολουθούμε την αγορά ως προς την εμφάνιση παράνομων ή κίβδηλων προϊόντων. 
• παρακολουθούμε ενεργά τα προϊόντα μας μέχρι τον τελικό χρήστη, ως προς τις χρήσεις τους, και τυχόν προβλήματα όπου παρουσιάζονται και επαγρυπνούμε, ώστε να προσδιορίζουμε τις όποιες ανάγκες για αλλαγές. 

Copyright © Bayer AG