Αφίδα μπιζελιών

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Acyrthosiphon pisum (A. onobrychis), Aphis craccivora

Κοινά Ονόματα

Αφίδα μπιζελιών

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλει κυρίως τα μπιζέλια, αλλά επίσης τα φασόλια υπαίθρου, άλλα ψυχανθή (π.χ. μηδική, τριφύλλια) και διάφορα ακόμη καλλιεργούμενα φυτά. Συναντώνται μορφές διαφορετικού χρωματισμού, συνήθως όμως στα μπιζέλια ανευρίσκονται οι πράσινες μορφές.

Acyrthosiphon pisum: Τα ακμαία έχουν μήκος 3-5 χιλ. και χρώμα συνήθως πράσινο και μερικές φορές κόκκινο ή κίτρινο. Οι μακριές κεραίες και τα πόδια τους έχουν καστανό χρώμα στα άκρα και στις κληδώσεις. Φέρουν σκουροκόκκινα μάτια. Συνυπάρχουν πτερωτές και άπτερες μορφές. Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ενήλικα άτομα. Aphis craccivora : Τα ακμαία έχουν μήκος 1,5-2 χιλ. και χρώμα μαύρο. Στην κοιλία φέρουν παχειά σωληνοειδή εξαρτήματα (σιφώνια). Οι νύμφες μοιάζουν με τα ακμαία.

Οι αφίδες ζημειώνουν την καλλιέργεια τόσο λόγω της απομύζησης φυτικών χυμών όσο και μεταδίδοντας ιώσεις, όπως το μωσαϊκό μπιζελιών και τον ιό του καρουλιάσματος των φύλλων.

Βλάβη

Οι αφίδες σχηματίζουν πυκνές αποικίες επάνω στα φυτά, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανάπτυξή τους, λόγω της απομύζησης χυμών. Προσβάλλονται κυρίως οι κορυφές των βλαστών. Τα φύλλα καρουλιάζουν.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες