Αφίδες

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Macrosiphum avenae (=Sitobion avenae), Metopolophium dirhodum, Rhopalosiphum padi

Κοινά Ονόματα

Αφίδες

Βιολογία

Περιγραφή

Ανευρίσκονται στα σιτηρά και σε άλλα αγρωστώδη φυτά.

Οι ενήλικες αφίδες έχουν μήκος 1,5-3,5 χιλ. και ο χρωματισμός τους ποικίλλει, ανάλογα με το είδος: πράσινο, κόκκινο, καφέ. Μπορεί να είναι πτερωτές ή άπτερες. Ανάλογα με το είδος πάλι το σχήμα τους μπορεί να είναι οβάλ (Rhopalosiphum padi) ή επίμηκες (Macrosiphum avenae, Metopolophium dirhodum). Τα σιφώνια τους (σωληνόμορφες προεξοχές στην κοιλία) είναι σκουρόχρωμα στα είδη Macrosiphum avenae, Rhopalosiphum padi, ενώ ανοιχτόχρωμα στο dirhodum. Οι νύμφες μοιάζουν με τα ενήλικα άτομα.

Οι αφίδες ζημιώνουν τα φυτά λόγω της απομύζησης φυτικών χυμών, αλλά και επειδή μεταδίδουν ιώσεις, όπως αυτή του κίτρινου νανισμού στα σιτηρά. Ακόμη η προσβολή στους στάχεις έχει αρνητική επίδραση στην αρτοποιητική ικανότητα.

Βλάβη

Η προσβολή από αφίδες δεν συνοδεύεται απαραίτητα από τυπικά συμπτώματα. Εγκαθίστανται σε αποικίες και ως συνέπεια της διατροφής τους εκκρίνουν μελίττωμα.

Copyright © Bayer AG