Φιλίππια

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Philippia follicularis, Euphilippia olivina

Κοινά Ονόματα

Φιλίππια

Βιολογία

Περιγραφή

Το κοκκοειδές αυτό έχει μοναδικό ξενιστή την ελιά.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του εντόμου αυτού είναι η παρουσία κηρογόνων πόρων στη ράχη. Επίσης, τα ενήλικα θηλυκά σχηματίζουν ωόσακκο. Συμπληρώνει 1 γενεά το χρόνο. Διαχειμάζει σαν ανεπτυγμένη προνύμφη (3ου σταδίου) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Την άνοιξη μεταναστεύει στους κλαδίσκους όπου ενηλικιώνεται. Τα ακμαία θηλυκά ωοτοκούν τον Μάιο και σε μερικές ημέρες εκκολάπτονται οι νεαρές προνύμφες που εγκαθίστανται στα φύλλα και τα κλαδιά. Τον Οκτώβριο όλες οι νύμφες βρίσκονται στο 3ο στάδιο με το οποίο διαχειμάζουν.

Συνήθως οι πληθυσμοί του εντόμου είναι χαμηλοί και δεν προκαλούν σημαντικές ζημιές στην ελιά. Όπου υπάρχει πρόβλημα συνιστώνται ψεκασμοί με κατάλληλα σκευάσματα εναντίον των κινητών προνυμφών. Συνήθως οι ψεκασμοί που γίνονται για το λεκάνιο προστατεύουν την ελιά και από αυτό το κοκκοειδές. Επίσης, συνιστώνται κλαδέματα και αφαίρεση των προσβεβλημένων κλάδων.

Βλάβη

Προκαλεί τις χαρακτηριστικές ζημιές των κοκκοειδών της οικογένειας αυτής. Μυζούν τους χυμούς ενώ στα μελιτώδη εκκρίματα του εντόμου αναπτύσσονται δευτερογενώς μύκητες της καπνιάς.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Ελιά

Copyright © Bayer AG