Φλοιοτρίβης

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Phleotribus scarabaeoides

Κοινά Ονόματα

Φλοιοτρίβης

Βιολογία

Περιγραφή

Σκολύτης διαδεδομένος σε όλες τις χώρες της Μεσογείου.

Έχει μήκος 2-2.5 mm και χρώμα σκούρο καστανό, σχεδόν μαύρο. Ο φλοιοτρίβης συμπληρώνει 3 γενεές τον χρόνο, αλλά ο αριθμός των γενεών μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την περιοχή. Διαχειμάζει ως ακμαίο μέσα στις στοές αναπαραγωγής. Τον Φεβρουάριο εξέρχεται και αναζητά τρυφερά κλαδιά, στη βάση των οποίων ανοίγει τα τροφικά βοθρία. Αργότερα τα θηλυκά επιλέγουν ημίξερα κλαδιά στα οποία εισέρχονται κάτω από τον φλοιό, ορύσσουν τη μητρική στοά και ωοτοκούν κατά μήκος της σε κελιά που κατασκευάζουν. Οι εκκολαπτόμενες προνύμφες ορύσσουν τις θυγατρικές στοές, κάθετα προς τη μητρική. Όταν συμπληρώσουν την ανάπτυξή τους, ανοίγουν στο άκρο της στοάς νυμφικό θάλαμο, όπου νυμφώνονται. Εξελίσσονται σε ακμαία και εξέρχονται ανοίγοντας κυκλική οπή στον φλοιό (Μάιος-Ιούνιος). Ο κύκλος επαναλαμβάνεται για τη δεύτερη γενεά (Ιούλιος-Αύγουστος) και για την τρίτη γενεά (Οκτώβριος-Νοέμβριος).

Συστήνεται να κόβονται και να καίγονται τα προσβεβλημένα κλαδιά. Επίσης τα δένδρα θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ενισχύοντάς τα με λιπάνσεις και αρδεύσεις. Για την καταπολέμηση των ακμαίων συστήνεται ψεκασμός με κατάλληλο εντομοκτόνο όταν εμφανίζονται.

Βλάβη

Τα δένδρα παρουσιάζουν ξερά κλαδιά. Στη βάση των κλαδιών διακρίνονται τα τροφικά βοθρία, ενώ κάτω από τον φλοιό οι χαρακτηριστικές στοές αναπαραγωγής, οι οποίες προκαλούν εξασθένηση των δένδρων. Εξωτερικά διακρίνονται οι μάζες ρινισμάτων ξύλου, που καλύπτουν τις αρχικές οπές εισόδου και οι οπές εξόδου των ακμαίων.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Ελιά

Copyright © Bayer AG