Κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Dasyneura oleae

Κοινά Ονόματα

Κηκιδόμυγα των φύλλων της ελιάς

Βιολογία

Περιγραφή

Έντομο με μοναδικό ξενιστή την ελιά.

Το ενήλικο άτομο είναι κίτρινο και έχει μήκος 2,2-2,5mm. Έχει 1 ή 2 γενεές το έτος, ανάλογα με το αν η εαρινή γενεά αναπτύσσεται σε φύλλα ή σε ανθοταξίες. Διαχειμάζει σαν προνύμφη 2ου σταδίου στη στοά της, στα φύλλα της ελιάς και δραστηριοποιείται τέλος Ιανουαρίου. Όσες προνύμφες αναπτύσσονται σε φύλλα, στο τέλος του καλοκαιριού φτάνουν στο στάδιο διαχείμασης (προνύμφη 2ου σταδίου) και μπαίνουν σε διάπαυση. Αντίθετα, όσες αναπτύσσονται στους άξονες ταξιανθιών μεγαλώνουν γρηγορότερα και ενηλικιώνονται τον Μάϊο. Στην συνέχεια, τα θηλυκά ωοτοκούν και οι προνύμφες 2ου στάδιο διαχειμάζουν, συμπληρώνοντας 2 γενεές το χρόνο (ανθορυκτική - φυλλορυκτική).

Συνήθως η ζημιά από το έντομο αυτό δεν είναι τόσο σοβαρή ώστε να συστήνονται ειδικά μέτρα καταπολέμησης.

Βλάβη

Οι προνύμφες του εντόμου ορύσσουν στοές και αναπτύσονται μέσα στα φύλλα ή στις ταξιανθίες προκαλώντας κηκίδες και άλλες παραμορφώσεις. Επίσης, η ωοτοκία στους ποδίσκους των νεαρών καρπών προκαλεί πάχυνση των ποδίσκων και καρπόπτωση.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Ελιά

Copyright © Bayer AG