Κηκιδόμυγα των καρπών της ελιάς ή Προλασιόπτερα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Prolasioptera berlesiana

Κοινά Ονόματα

Κηκιδόμυγα των καρπών της ελιάς ή Προλασιόπτερα

Βιολογία

Περιγραφή

Θεωρείται πιθανός φορέας του δάκου και ευνοεί την εγκατάσταση του φυτοπαθογόνου μύκητα της βούλας (Camarosporium dalmaticum). Η παρουσία του εντόμου αυτού στην Ελλάδα είναι γνωστή από τις αρχές της δεκαετίας του '30 στην περιοχή της Στυλίδας και του Πηλίου. Εκτός από την Ελλάδα, το έντομο αυτό έχει διαπιστωθεί σε όλες τις ελαιοκομικές χώρες της Μεσογείου: Γαλλία, Ιταλία, Ισραήλ, Τυνησία κ.α.

Η νεαρή προνύμφη έχει χαρακτηριστικό ερυθροπορτοκαλί χρώμα. Το ενήλικο θηλυκό εμφανίζεται στους ελαιώνες την εποχή που αρχίζει η ωοτοκία του δάκου. Το θηλυκό δεν μπορεί να τρυπήσει τον καρπό της ελιάς για να ωοτοκήσει, γι'αυτό και ωοτοκεί σε οπές που προκαλούν έντομα και κυρίως ο δάκος. Εισάγει συνήθως 1 (σπανιότερα 2-3) στην οπή ωοτοκίας του δάκου, στο μεσοκάρπιο της ελιάς, όπου μέσα σε 24 ώρες εκκολάπτεται η προνύμφη. Η προνύμφη είναι μυκητοφάγος και περιστασιακά ζωοφάγος. Στην αρχή της ζωής της τρέφεται από τα ωά του δάκου, χωρίς όμως να έχει αναγκαία τροφική σχέση. Η ανεπτυγμένη προνύμφη εγκαταλείπει τους καρπούς και μπαίνει στο έδαφος όπου νυμφώνεται αφού υφάνει βομβύκιο. Από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο συμπληρώνονται 3-4 γενεές και πλήρως ανεπτυγμένες προνύμφες της τελευταίας γενεάς μένουν στο έδαφος όπου και διαχειμάζουν.

Η σωστή και αποτελεσματική αντιμετώπιση του δάκου περιορίζει το πρόβλημα.

Βλάβη

Οι προνύμφες του εντόμου ζουν και αναπτύσσονται μέσα στον ελαιόκαρπο τρώγοντας το μυκήλιο του μύκητα της βούλας, αλλά και το προσβεβλημένο από αυτόν μεσοκάρπιο, συμβάλλοντας στην επέκταση της ζημιάς. Οι προσβεβλημένοι από τον μύκητα και το έντομο καρποί συνήθως πέφτουν πρόωρα, κυρίως το φθινόπωρο.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Ελιά

Copyright © Bayer AG