Κίτρινος Τετράνυχος

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Eοtetranychus carpini

Κοινά Ονόματα

Κίτρινος Τετράνυχος

Βιολογία

Περιγραφή

Είναι διαδεδομένος κυρίως στην περιοχή της Κορίνθου

Σε αντίθεση με τον κοινό τετράνυχο, ο κίτρινος τετράνυχος προσβάλλει το αμπέλι ήδη από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, συμπληρώνοντας 6-8 γενεές. Διαχειμάζει σαν γονιμοποιημένο θηλυκό σε αποικίες κάτω από τον ξηρό φλοιό των πρέμνων ή σε φυσικά καταφύγια. Την άνοιξη δραστηριοποιούνται και πολλαπλασιάζονται. Ωοτοκεί στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, κατά μήκος των κυρίων νευρώσεων. Είναι ευαίσθητος στις υψηλές θερμοκρασίες και στις συνεχόμενες ισχυρές βροχές.

Για την αντιμετώπισή τους συστήνονται ως βασική επέμβαση χειμερινοί ψεκασμοί με κατάλληλα σκευάσματα εναντίον των διαχειμαζουσών μορφών. Στη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, οι επεμβάσεις που γίνονται στον αμπελώνα με ακαρεοκτόνα, συμβάλλουν στην πρόληψη ανάπτυξης πληθυσμών τετρανύχων.

Βλάβη

Ζημιώνει άμεσα τους οφθαλμούς, προκαλώντας νέκρωση, τα φύλλα, τους μίσχους και τους βλαστούς σχηματίζοντας νεκρωτικές κηλίδες. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει βραχυγονάτωση, παραμόρφωση και σχίσιμο των φύλλων, περιφερειακή νέκρωση του ελάσματος, το οποί σιγά-σιγά καταλαμβάνει ολόκληρη την φυλλική επιφάνεια. Επιφέρουν έτσι μείωση στην ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής, ανομοιομορφία και καθυστέρηση στην ωρίμανση των σταφυλιών αλλά και του ξύλου των κληματίδων. Όταν αναπτύσσονται σε μεγάλους πληθυσμούς, η προσβολή μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή και το πρέμνο αποκτά όψη μαρασμού.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Αμπέλι επιτραπέζιο

Copyright © Bayer AG