Κομβονηματώδης πατάτας

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Meloidogyne halpa

Κοινά Ονόματα

Κομβονηματώδης πατάτας

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλει την πατάτα, τα τεύτλα, τα ψυχανθή και πολλά άλλα καλλιεργούμενα δικοτυλήδονα φυτά.

Οι ενήλικοι νηματώδεις έχουν μήκος 1-1,5 χιλ. Τα αρσενικά άτομα είναι νηματόμορφα, ενώ τα θηλυκά έχουν απιοειδές σχήμα. Οι νύμφες έχουν μήκος περίπου 0,5 χιλ.

Οι νηματώδεις αναπτύσσονται στους ιστούς της ρίζας των φυτών. Ωστόσο τα ενήλικα αρσενικά και οι νύμφες δεύτερης ηλικίας μπορεί να εγκαταλείψουν τις ρίζες. Οι νύμφες κινούνται ελεύθερα στο έδαφος και κατά συνέπεια μπορούν να προσβάλλουν πολλά φυτά, το ένα μετά το άλλο.

Βλάβη

Οι πλάγιες ρίζες των προσβεβλημένων φυτών παρουσιάζουν κυκλικούς κόμβους διαφόρων μεγεθών. Στους κονδύλους μπορεί να εμφανίζονται επίσης διογκώσεις. Συμπτώματα στο υπέργειο τμήμα των φυτών εμφανίζονται μόνο σε περιπτώσεις πολύ σοβαρής προσβολής, οπότε τα φυτά έχουν καθυστερημένη ανάπτυξη.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Καπνός
  • Τεύτλα
  • Πατάτα

Copyright © Bayer AG