Λύγκος

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Lygus spp.

Κοινά Ονόματα

Λύγκος

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλουν το βαμβάκι, την πατάτα, τα τεύτλα, τα ψυχανθή και πολλά άλλα καλλιεργούμενα φυτά.

Τα ακμαία έχουν μήκος 5-7 χιλ., χρώμα καστανοπράσινο και φέρουν μικρό τριγωνικό θυρεό (scutellum) μεταξύ των ελύτρων. Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ακμαία, αλλά αποκτούν πτέρυγες σε μεγαλύτερη ηλικία.

Η προσβολή στο βαμβάκι ξεκινά από τον Ιούνιο και μπορεί να συνεχίζεται όλο το καλοκαίρι. Εξάρσεις προσβολής από λύγκο μπορεί να σημειωθούν περιστασιακά.

Βλάβη

Στα νέα φύλλα παρουσιάζονται αρχικά μικρές τρύπες, οι οποίες στην συνέχεια μεγαλώνουν και τα φύλλα σχίζονται. Σοβαρότερη είναι η ζημιά στα "χτένια" (άνθος) και στα "καρύδια" στα πρώτα στάδια ανάπτυξης τους. Αρχικά παρατηρούνται μαύρα στίγματα, μπορεί να προκληθεί όμως πρώση "χτενιών" και "καρυδιών"

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Βαμβάκι
  • Τεύτλα
  • Πατάτα

Copyright © Bayer AG