Νηματώδης στελεχών και βολβών στα σιτηρά

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Ditylenchus dipsaci

Κοινά Ονόματα

Νηματώδης στελεχών και βολβών στα σιτηρά

Βιολογία

Περιγραφή

Υπάρχουν διάφορες φυλές αυτού του νηματώδη. Η φυλές που προσβάλλουν τη σίκαλη τη βρώμη, τα ζαχαρότευτλα, τον αραβόσιτο, τα ψυχανθή και πολλά άλλα καλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά.

Οι ενήλικοι νηματώδεις έχουν μήκος 1-1,5 χιλ., είναι νηματόμορφοι και με χρώμα υπόλευκο. Η ουρά τους καταλήγει σε αιχμηρό άκρο. Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ενήλικα άτομα, αλλά το μέγεθός τους κατά την εκκόλαψη είναι 0,3 χιλ.

Συναντώνται συνήθως σε ελαφρά εδάφη. Ο νηματώδης εισέρχεται στα φυτά από φυσικά ανοίγματα (στομάτια) ή από πληγές.

Βλάβη

Τα προσβεβλημένα φυτά (σίκαλη-βρώμη) παρουσιάζουν περιορισμένη ανάπτυξη και έντονο αδέλφωμα. Τα φυτάρια στη βάση τους παρουσιάζουν εξογκώματα σαν βολβούς και τα φύλλα κατσαρώνουν, συστρέφονται ή παραμορφώνονται εντελώς. Η επιμήκυνση του στελέχους συχνά παρεμποδίζεται και τα φυτά πεθαίνουν. Αν αναπτυχθούν οι στάχεις, δίνουν μειωμένη ή καθόλου παραγωγή.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG