Νηματώδης στελεχών και βολβών στα τεύτλα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Ditylenchus dipsaci

Κοινά Ονόματα

Νηματώδης στελεχών και βολβών στα τεύτλα

Βιολογία

Περιγραφή

Υπάρχουν διάφορες φυλές αυτού του νηματώδη. Η φυλή των τεύτλων προσβάλλει τα ζαχαρότευτλα, τη σίκαλη, τη βρώμη, τον αραβόσιτο, τα ψυχανθή και πολλά άλλα καλλιεργούμενα και αυτοφυή φυτά.

Οι ενήλικοι νηματώδεις έχουν μήκος 1-1,5 χιλ., είναι νηματόμορφοι και έχουν υπόλευκο χρώμα. Η ουρά τους καταλήγει σε αιχμηρό άκρο. Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ενήλικα άτομα, αλλά αμέσως μετά την εκκόλαψη έχουν μήκος μόνο 0,3 χιλ.

Ο νηματώδης αυτός μπορεί να επιβιώσει στο έδαφος χωρίς τροφή για περισσότερο από 1 χρόνο. Συναντάται κυρίως σε βαρειά εδάφη.

Βλάβη

Σε πρώιμες προσβολές το νεαρό φυτάριο διογκώνεται. Το φθινόπωρο σε φρέσκιες προσβολές ή στα τεύτλα που είχαν προσβληθεί την άνοιξη, παρουσιάζονται ξηρές σήψεις. Η ζημιά εντοπίζεται κυρίως στο λαιμό (επάνω μέρος του τεύτλου) και συχνά η καταστροφή των ιστών μπορεί να φτάνει σε βάθος. Με υγρό καιρό ευνοούνται δευτερογενείς προσβολές από μύκητες ή βακτήρια, που λαμβάνουν τη μορφή λευκών φλυκαταινών επάνω στους κατεστραμένους ιστούς.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG