Ρόδινο σκουλήκι

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Platyedra gossypiella, Pectinophora gossypiella

Κοινά Ονόματα

Ρόδινο σκουλήκι

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλει το βαμβάκι και άλλα φυτά της οικογένειας Malvaceae (π.χ. μπάμια, ιβίσκος).

Το ακμαίο (πεταλούδα) έχει μήκος 8-9 χιλ. και άνοιγμα πτερύγων 15- 20 χιλ. Οι πρόσθιες πτέρυγες είναι ανοιχτοκάστανες με εγκάρσιες σκούρες γραμμές και κάποιες σκούρες κηλίδες. Οι πτέρυγές του είναι οξυκατάληκτες και κροσσωτές. Το ακμαίο διαθέτει μακριές κεραίες, των οποίων το πρώτο άρθρο (ο σκήπος) φέρει χαρακτηριστικές τρίχες, που σχηματίζουν ένα είδος "χτένας". Η προνύμφη (κάμπια) φθάνει μήκος περίπου 10 χιλ. και το χρώμα της αρχικά είναι υποπράσινο και στη συνέχεια γίνεται σκούρο ρόδινο. Η κεφαλή και ο προθώρακας έχουν χρώμα καστανό.

Βλάβη

Τα προσβεβλημένα άνθη είτε πέφτουν είτε παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό σύμπτωμα "ροζέττα" (δεν ανοίγουν και αναπτύσσονται παραμορφωμένα). Σοβαρότερη είναι η ζημιά στα "καρύδια". Η αρχική οπή εισόδου της προνύμφης στο "καρύδι" επουλώνεται και αργότερα, αφού πια έχει γίνει η ζημιά, στο εξωτερικό των προσβεβλημένων "καρυδιών" διακρίνεται η οπή εξόδου. Στο εσωτερικό των "καρυδιών" οι προνύμφες κατατρώγουν τους σπόρους και λερώνουν τις ίνες του βαμβακιού. Η ζημιά γίνεται εμφανής όταν τα "καρύδια" ανοίξουν. Η προσβολή από το ρόδινο σκουλήκι υποβαθμίζει σημαντικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας (χρώμα, μήκος, αντοχή).

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG