Σιδηροσκούληκα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Agriotes lineatus, A. obscurus

Κοινά Ονόματα

Σιδηροσκούληκα

Βιολογία

Περιγραφή

Συναντώνται σε πολλές καλλιέργειες, π.χ. αραβόσιτο, τεύτλα, πατάτα, καπνό, βαμβάκι, ψυχανθή.

Οι προνύμφες, που φθάνουν 20-25 χιλ. μήκος έχουν λαμπερό κιτρινοκαφέ χρώμα. Η κεφαλή είναι σκούρα καφέ και στο θώρακα φέρουν 3 ζεύγη κοντών ποδιών. Στο χιτίνινο περίβλημα διακρίνονται μερικές σκληρές τρίχες. Τα ακμαία (σκαθάρια) έχουν 6-12 χιλ. μήκος, χρώμα καστανό και φέρουν πυκνό γκριζωπό τρίχωμα. Τα πόδια και οι κεραίες είναι κόκκινου χρώματος. Τα έλυτρα (σκληρές πτέρυγες) φέρουν διάκριτες επιμήκεις ραβδώσεις.

Ο βιολογικός κύκλος του ολοκληρώνεται σε 3-5 χρόνια. Ζημιές προκαλούν μόνο οι προνύμφες. Η υγρασία του εδάφους είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη και εξέλιξη του εντόμου (υγρόφιλο).

Βλάβη

Τα προσβεβλημένα φυτά μαραίνονται και πεθαίνουν, γι' αυτό η καλλιέργεια εμφανίζει "κενές θέσεις" στο χωράφι. Τα σιδηροσκούληκα προκαλούν σοβαρές ζημιές στις ρίζες και τα νεαρά φυτάρια ή τα καταστρέφουν εντελώς κατατρώγωντάς τα. Στα τεύτλα και στις πατάτες ανοίγουν βαθειές τρύπες.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Τεύτλα
  • Πατάτα
  • Καπνός
  • Βαμβάκι

Copyright © Bayer AG