Θρίπας Καλιφόρνια

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Frankliniella occidentalis

Κοινά Ονόματα

Θρίπας Καλιφόρνια

Βιολογία

Περιγραφή

Ο Θρίπας της Καλιφόρνια (Frankliniella occidentalis) αποτελεί είδος που εμφανίστηκε στην Ευρώπη μόλις τη δεκαετία του ΄80 (στην Ελλάδα το 1987-1988) και εξαπλώθηκε ταχύτατα. Αποτελεί σοβαρό εχθρό των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, αλλά προσβάλλει και υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών, βαμβάκι, φράουλα, πατάτα, καλλωπιστικά, αμπέλι.

Το ακμαίο έχει μήκος 0,8 χιλ. και χρώμα κιτρινοκάστανο. Οι πτέρυγες είναι στενές, γκριζοκίτρινες, με μακρούς κροσσούς. Ένα σημείο διάκρισης από τον Thrips tabaci είναι οι κεραίες, που στον Thrips tabaci έχουν 7 άρθρα, ενώ στον Frankliniella occidentalis εχουν 8 άρθρα. Χαρακτηριστική διαφορά υπάρχει επίσης στις τρίχες της κεφαλής (ο Frankliniella occidentalis φέρει μεγάλες τρίχες μεταξύ των σύνθετων οφθαλμών και πίσω από αυτούς). Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ακμαία και έχουν χρώμα λευκοκίτρινο (του Frankliniella occidentalis σκουρότερη από του Thrips tabaci)

Η προσβολή από τον θρίπα της Καλιφόρνια δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή, γιατί ζει κρυμμένος στα άνθη, γι'αυτό απαιτείται προσεκτικός και συχνός έλεγχος της καλλιέργειας στον αγρό.

Βλάβη

Ο θρίπας της Καλιφόρνια προκαλεί χλωρώσεις, ασημόχρωση, προσβάλλει τα άνθη προκαλώντας νεκρώσεις και ανθόρροια και τους καρπούς, όπου παρατηρούνται παραμορφώσεις και εσχαρώσεις. Η ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής μπορεί να είναι πολύ σοβαρή. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η μετάδοση του ιού της κηλιδωτής νέκρωσης (TSWV) από τον θρίπα της Καλιφόρνια.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Αμπέλι επιτραπέζιο
  • Φράουλα (Θ)
  • Φράουλα (Υ)
  • Πατάτα
  • Καλλωπιστικά
  • Καλλωπιστικά (Θ)

Copyright © Bayer AG