Βρωμούσες

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Lygus pabulinus, L. pratensis, L. rugulipennis, Calocoris sp.

Κοινά Ονόματα

Βρωμούσες

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλουν την πατάτα, τα τεύτλα, τα ψυχανθή και πολλά άλλα καλλιεργούμενα φυτά.

Τα ακμαία έχουν μήκος 5-7 χιλ., χρώμα πρασινωπό και φέρουν μικρό τριγωνικό θυρεό (scutellum) μεταξύ των ελύτρων. Οι νύμφες μοιάζουν στην εμφάνιση με τα ακμαία, αλλά αποκτούν πτέρυγες σε μεγαλύτερη ηλικία.

Βλάβη

Στα φύλλα παρουσιάζονται αρχικά μικρές ανοιχτόχρωμες κηλίδες, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές. Οι νεκροί ιστοί αποκολλώνται και τα φύλλα παρουσιάζουν ακανόνιστες τρύπες. Σε σοβαρή προσβολή τα φύλλα παραμορφώνονται.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Πατάτα
  • Τεύτλα

Copyright © Bayer AG