Χρυσονηματώδεις

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Globodera (Heterodera) rostochiensis, G. schachtii,G. cruciferae, Pratylenchus spp.

Κοινά Ονόματα

Χρυσονηματώδεις

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλονται η τομάτα, άλλα σολανώδη και τα φυλλώδη λαχανικά.

Τα αρσενικά άτομα έχουν μήκος 1 χιλ. και είναι νηματόμορφα. Τα θηλυκά αντίθετα διογκώνονται σε σχήμα σφαίρας και σχηματίζουν τις κύστεις, που έχουν διάμετρο 0,4-0,8 χιλ. Οι νύμφες είναι νηματόμορφες και έχουν μήκος περίπου 0,5 χιλ. Για το είδος Pratylenchus spp.: Οι ενήλικοι νηματώδεις έχουν μήκος 0,4-0,8 χιλ., είναι νηματόμορφοι και έχουν χρώμα υπόλευκο. Τα άκρα του σώματός τους είναι στρογγυλεμένα. Οι νύμφες έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος και η αναγνώρισή τους είναι πολύ δύσκολη. Οι νηματώδεις αυτοί εισέρχονται στις ρίζες και τρέφονται από τους φυτικούς ιστούς. Τόσο οι ενήλικοι νηματώδεις, όσο και οι νύμφες μετακινούνται ελεύθερα στο έδαφος, ώστε προσβάλλουν πολλές ρίζες.

Βλάβη

Κατά θέσεις στο χωράφι τα φυτά παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη με καχεκτικούς βλαστούς και μικρά χλωρωτικά φύλλα. Οι ρίζες διακλαδίζονται σε έντονο βαθμό και σχηματίζονται κύστες.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Πατάτα

Copyright © Bayer AG