Χρυσονηματώδης της πατάτας

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Globodera rostochiensis (=Heterodera rostochiensis), G. pallida (=H. pallida)

Κοινά Ονόματα

Χρυσονηματώδης της πατάτας

Βιολογία

Περιγραφή

Προσβάλλει την πατάτα και άλλα φυτά της οικογένειας Solanaceae.

Τα αρσενικά άτομα έχουν μήκος 1 χιλ. και είναι νηματόμορφα. Τα θηλυκά αντίθετα διογκώνονται σε σχήμα σφαίρας και σχηματίζουν τις κύστεις, που έχουν διάμετρο 0,4-0,8 χιλ. Ο χρυσονηματώδης G. rostochiensis μεταβάλλει το χρώμα του από λευκό σε κίτρινο και στη συνέχεια σε καστανό. Ο νηματώδης G. pallida αλλάζει χρώμα από λευκό κατευθείαν σε καστανό. Οι νύμφες είναι νηματόμορφες και έχουν μήκος περίπου 0,5 χιλ.

Βλάβη

Κατά θέσεις στο χωράφι τα φυτά παρουσιάζουν καθυστερημένη ανάπτυξη, με καχεκτικούς βλαστούς και μικρά χλωρωτικά φύλλα. Οι ρίζες διακλαδίζονται σε έντονο βαθμό και παρουσιάζουν κύστεις.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

  • Πατάτα

Copyright © Bayer AG