Αγριάδα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Cynodon dactylon

Κοινά Ονόματα

Αγριάδα

Περιγραφές

Περιγραφή

Είναι ευρύτατα διαδεδομένο σε όλη την Ελλάδα και απαντάται στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες στους αγρούς, στα λαχανικά, στους οπωρώνες, στους αμπελώνες, αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Προτιμά τα θερμά και υγρά κλίματα (φυτό της τροπικής και υποτροπικής ζώνης). Είναι πολύ ανθεκτικό στην ξηρασία και φυτρώνει τόσο σε αμμώδη όσο και σε αργιλλώδη εδάφη.

Η αγριάδα μπορεί να εξαπλωθεί πολύ γρήγορα μέσα στο χωράφι και κυριολεκτικά να "πνίξει" τα καλλιεργούμενα φυτά. Θεωρείται από τα "δύσκολα" ζιζάνια και έχει μεγάλη οικονομική σημασία, αφού είναι το πρώτο σε σπουδαιότητα ζιζάνιο στη χώρα μας, ενώ κατατάσσεται δεύτερο σε παγκόσμια κλίμακα. Με την αγριάδα μοιάζει πολύ η νεραγριάδα Paspalum paspaloides ή P. distichum, που απαντάται σε ορυζώνες και αρδευόμενες καλλιέργειες σε εδάφη που δεν στραγγίζουν καλά. Διακρίνεται από την κοινή αγριάδα επειδή φέρει τρίχες στο στέλεχος και στους στόλωνες και η ταξιανθία της αποτελείται από δύο στάχεις, που σχηματίζουν μεταξύ τους διχάλα. Φυτρώνει την άνοιξη και αναπαράγεται όπως η αγριάδα.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει την άνοιξη. Το νεαρό φυτό είναι εύρωστο και αδελφώνει γρήγορα. Αναπτύσσεται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Διακρίνεται από έντονη πλάγια αρχική αvάπτυξη, που ακολουθείται στην συνέχεια από την κατακόρυφη. Ο βλαστός έρπει στο έδαφος και από τα γόνατα μπορεί και ριζοβολεί. Τα φύλλα είναι κοντά. Δεν υπάρχουν ωτία και στη θέση της γλωσσίδας έχει έναν δακτύλιο από λευκές τρίχες. Η ταξιανθία αποτελείται από λεπτούς στάχεις (ταξιανθία σε σχήμα δακτύλων) και ανθίζει τους μήνες Ιούνιο- Οκτώβριο. Το χειμώνα το υπέργειο τμήμα ξηραίνεται.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται κυρίως με ριζώματα και στόλωνες. Τα ριζώματα είναι λευκά και έχουν πεπλατυσμένο σχήμα, βρίσκονται δε σε μεγαλύτερο βάθος από ό,τι οι στόλωνες. Αυτά τα όργανα αναπαραγωγής χάνουν τη βλαστική τους ικανότητα όταν εκτεθούν σε χαμηλές θερμοκρασίες ή λόγω ξηρασίας.

Copyright © Bayer AG