Αγριοκρίθαρο

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Hordeum murinum

Κοινά Ονόματα

Αγριοκρίθαρο

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται συχνά στους ελληνικούς αγρούς.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει το φθινόπωρο. Αναπτύσσεται όπως το κριθάρι. Φέρει γλωσσίδα και μεγάλα ωτία. Η ταξιανθία είναι στάχυς.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG