Αγριοβρώμη

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Avena sterilis

Κοινά Ονόματα

Αγριοβρώμη

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται πολύ συχνά στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών και αποτελεί το σημαντικότερο αγρωστώδες ζιζάνιο των σιτηρών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκόσμια. Μπορεί να βρεθεί επίσης σε τεύτλα ή σε πατάτες. Προτιμά τα αργιλλώδη εδάφη.

την Ελλάδα οι τελευταίες μελέτες της ζιζανιοχλωρίδας έδειξαν, ότι από τα είδη της αγριοβρώμης επικρατεί το A. sterilis και όχι το A. fatua, όπως αναφερόταν παλαιότερα.

Η αγριοβρώμη είναι το τέταρτο κατά σειρά σπουδαιότητας ζιζάνιο στους ελληνικούς αγρούς, αλλά και παγκόσμια.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει φθινόπωρο-χειμώνα. Το καλάμι είναι ψηλό και ισχυρό. Αδελφώνει γρήγορα. Το έλασμα είναι τραχύ, στρέφει αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού και φέρει ράβδωση κατά μήκος στο μέσο του. Υπάρχει μόνο γλωσσίδα, που εμφανίζεται σχισμένη κατά θέσεις. Η ταξιανθία είναι φόβη.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους, που ωριμάζουν και πέφτουν στο έδαφος πριν τα χειμερινά σιτηρά. Επιπλέον επειδή διατηρούν την βιωσιμότητά τους για αρκετά χρόνια, ο αγρός παραμένει μολυσμένος με αγριοβρώμη για πολύ καιρό. Γι΄ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η έγκαιρη καταπολέμησή της.

Πού συναντάται

Καλλιέργειες

Copyright © Bayer AG