Φάλαρη

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Phalaris spp.(P. brachystachys, P. minor, P. paradoxa)

Κοινά Ονόματα

Φάλαρη

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντώνται κυρίως σε σιταγρούς. Η σημασία τους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Προτιμούν τα υγρά εδάφη. Η κοντή φάλαρη (P. brachystachys) και η μικρόκαρπη φάλαρη (P. minor) είναι είδη εξαπλωμένα σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ η παράδοξη φάλαρη (P. paradoxa) απαντάται κυρίως στις πεδινές περιοχές.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνουν κυρίως το φθινόπωρο αλλά μέχρι και τις αρχές της άνοιξης. Ο βλαστός των νεαρών φυτών βρίσκεται μέσα στο έδαφος στην αρχή και είναι κοκκινωπός (περιοχή λαιμού). Το χρώμα αυτό χάνεται στα ανεπτυγμένα φυτά. Τα φύλλα είναι λεία. Ωτία δεν υπάρχουν, ενώ η γλωσσίδα είναι μεγάλη (εκτός από την κοντή φαλαρίδα), ωοειδής και οδοντωτή. Η ταξιανθία είναι στάχυς και αποτελεί χαρακτηριστικό διάκρισης των τριών ειδών μεταξύ τους: κοντό στην κοντή φαλαρίδα, ατρακτοειδές στην μικρόκαρπη και επίμηκες κυλινδρικό στην παράδοξη. Ανθiζουν τους μήνες Απρίλιο-Ιούνιο.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζονται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG