Ήρα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Lollium spp.

Κοινά Ονόματα

Ήρα

Περιγραφές

Περιγραφή

Η μεθυστική ήρα (L. temulentum) απαντάται στους σιταγρούς, αλλά και σε άλλες καλλιέργειες. Η πολύανθη ήρα (L. multiflorum) απαντάται τόσο σε καλλιεργούμενες όσο και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Προτιμά τα αργιλλώδη και πηλώδη γόνιμα εδάφη, με αλκαλική αντίδραση. Εγκαθίσταται πολύ εύκολα και η ανάπτυξη και εξάπλωσή της ευνοείται ιδιαίτερα από την παρουσία αζώτου στο έδαφος. Xαρακτηρίζεται ως πολύ ανταγωνιστικό ζιζάνιο για τις καλλιέργειες. Η λεπτή ήρα (L. rigidum) απαντάται στις παραθαλάσσιες περιοχές σε καλλιεργούμενες και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Προτιμά τα ζεστά, αμμώδη εδάφη και είναι σχετικά ανθεκτική στην ξηρασία.

Οι σπόροι της μεθυστικής ήρας (L. temulentum) περιέχουν την ουσία τεμουλίνη, που είναι δηλητηριώδης για τον άνθρωπο. Η αποτελεσματική καταπολέμηση αυτού του ζιζανίου και η χρήση “καθαρού” σπόρου στην σπορά και στην αλευροποιία προλαβαίνει τυχόν προβλήματα.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνουν κυρίως το φθινόπωρο αλλά μέχρι και τις αρχές της άνοιξης. Στο είδος L. temulentum οι κόμβοι (γόνατα) παίρνουν σκούρο χρώμα όταν εκτεθούν στο φως. Το έλασμα των φύλλων και στα τρία είδη είναι τραχύ στην επάνω επιφάνεια, αλλά λείο και γυαλιστερό στην κάτω. Τα ωτία και η γλωσσίδα έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, εκτός από το είδος L. rigidum, όπου τα ωτία είναι μεγάλα και περιβάλλουν τον κολεό. Αδελφώνουν έντονα. Η ταξιανθία και στα τρία είδη είναι στάχυς.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζονται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG