Καψέλλα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Capsella bursa-pastoris

Κοινά Ονόματα

Καψέλλα

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται σε διάφορες καλλιέργειες, όπως π.χ. σιτηρά, ζαχαρότευτλα, πατάτες, βαμβάκι, μηδική, αλλά και σε ακαλλιέργητες εκτάσεις. Είναι πολύ διαδεδομένο ζιζάνιο.

Ο καρπός είναι λοβός τριγωνικός ή καρδιόσχημος και βρίσκεται στο άκρο χαρακτηριστικά μακρών ποδίσκων. Παράγει μεγάλο αριθμό σπόρων. Η καψέλλα περιέχει ουσίες ερεθιστικές για ανθρώπους και ζώα.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει φθινόπωρο-χειμώνα. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι μικρές, σχήματος ωοειδούς. Το νεαρό φυτό δίνει την εντύπωση ροζέττας και τα κατώτερα φύλλα είναι ωοειδή-λογχοειδή. Τα μεσαία και ανώτερα φύλλα έχουν περισσότερο τριγωνικό σχήμα. Τα άνθη σχηματίζονται στην κορυφή του βλαστού (επάκρια) και είναι λευκά. Ανθίζει τους μήνες Μάρτιο-Νοέμβριο.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους, που διατηρούν τη βιωσιμότητά τους στο έδαφος για πολλά χρόνια.

Copyright © Bayer AG