Κοινή πόα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Poa annua

Κοινά Ονόματα

Κοινή πόα

Περιγραφές

Περιγραφή

Είναι διαδεδομένο ζιζάνιο και απαντάται σε σιτηρά, σε κηπευτικά και σε δενδρώδεις καλλιέργειες.

Πρόβλημα αποτελεί στις ετήσιες καλλιέργειες, ενώ αντίθετα στις δενδρώδεις η παρουσία της σε χλοοτάπητα μπορεί να έχει προστατευτική επίδραση στο έδαφος. Είναι ιδιαίτερα επιθυμητό φυτό στους βοσκότοπους γιατί παρέχει άφθονο χόρτο. Εκτός από την κοινή πόα, στην Ελλάδα απαντώνται άλλα τρία είδη, τα οποία είναι πολυετή και λαμβάνουν μεγαλύτερο μέγεθος: η τραχεία λιβαδοπόα (P. trivialis), που προτιμά τις υγρές περιοχές, σχηματίζει στόλωνες και απαντάται σε σιταγρούς με αυξημένη συχνότητα τα τελευταία χρόνια, η βολβοπόα (P. bulbosa) που η βάση της σχηματίζει βολβό και η λεία λιβαδοπόα (P. pratensis) που σχηματίζει ριζώματα.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Αναπτύσσει βλάστηση όλο το χρόνο. Είναι μικρό φυτό και αδελφώνει έντονα, ώστε σχηματίζει πυκνούς χλοοτάπητες. Τα νέα φύλλα στην κορυφή βγαίνουν διπλωμένα. Φέρει οδοντωτή γλωσσίδα. Ωτία δεν υπάρχουν. Η ταξιανθία είναι φόβη.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG