Κολλητσίδα

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Gallium spp.

Κοινά Ονόματα

Κολλητσίδα

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντώνται σε σιταγρούς, σε τεύτλα, πατάτες, κηπευτικά και άλλες καλλιέργειες. Το είδος που επικρατεί στη χώρα μας είναι η μικρόκαρπη κολλητσίδα G. spurium. Συχνά όμως απαντάται και το G. tricornutum. Φύονται σε ποικιλία εδαφών. Η μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (G. aparine) έχει μεγαλύτερη προτίμηση στα γόνιμα εδάφη, από ό, τι τα άλλα είδη και απαντάται συχνότερα σε ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Οι κολλητσίδες ανταγωνίζονται έντονα τα καλλιεργούμενα φυτά. Στα σιτηρά προκαλούν επιπλέον αυξημένο πλάγιασμα, μειώνουν την απόδοση και δυσκολεύουν το θερισμό.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνουν κυρίως το φθινόπωρο αλλά και μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Οι κοτυληδόνες των νεαρών φυτών είναι ωοειδείς, σαρκώδεις, με ευδιάκριτη την κεντρική νεύρωση και εμφανές κόψιμο στην άκρη. Ο βλαστός είναι τετράπλευρος και φέρει τρίχες. Τα φύλλα είναι μικρά, με τραχειά (εκτός από το G. tricornutum) και κολλώδη επιφάνεια. Φύονται σε κύκλο στα γόνατα του βλαστού. Ο βλαστός είναι όρθιος ή έρπων. Το G.spurium έχει κιτρινοπράσινα άνθη ενώ το G. aparine λευκά. Οι καρποί είναι σφαιροειδείς και έχουν την ιδιότητα να κολλούν στους ανθρώπους και στα ζώα και έτσι μεταφέρονται. Οι καρποί του G. spurium είναι μικρότεροι από του G. aparine. Oλα τα είδη αναπτύσσουν πλούσιο ριζικό σύστημα.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρο.

Copyright © Bayer AG