Κολλητσίδα Μεγαλόκαρπη

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Galium aparine

Κοινά Ονόματα

Κολλητσίδα Μεγαλόκαρπη

Περιγραφή

Απαντάται με μικρότερη συχνότητα στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών σε σχέση με το G. spurium

Είναι περισσότερο απαιτητικό σε υγρασία, θρεπτικά συστατικά και οργανική ουσία από ότι το G. spurium.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους οι οποίοι είναι πολύ μικρού μεγέθους και φέρουν αγκάθια.

Copyright © Bayer AG