Κολλητσίδα Μικρόκαρπη

Ονόματα

Επιστημονικό Όνομα

Galium spurium

Κοινά Ονόματα

Κολλητσίδα Μικρόκαρπη

Περιγραφές

Περιγραφή

Απαντάται με μεγάλη συχνότητα στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών.

Είναι λιγότερο απαιτητικό σε υγρασία, θρεπτικά συστατικά και οργανική ουσία από ότι το G. aparine.

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Φυτρώνει το χειμώνα. Οι κοτυληδόνες ωοειδείς, έμισχες και χωρίς τρίχες. Τα φύλλα είναι στενά κυκλικά διεταταγμένα. Ο βλαστός είναι τετραγωνικής διατομής. Ανθίζει από Μάρτιο μέχρι Μάιο.

Όργανα Διασποράς

Διασπορά

Πολλαπλασιάζεται με σπόρους οι οποίοι είναι πολύ μικρού μεγέθους και φέρουν αγκάθια.

Copyright © Bayer AG